Diğer Turistik Yerler

DOĞUBAYAZIT KALESİ VE ŞAFİİ CAMİİ
 

               Doğubayazıt Kalesinin yapılış tarihi bilinmemekle beraber,  4. yüzyılda Urartular tarafından küçük çapta savunma yeri olarak yapıldığı sanılmaktadır. İshakpaşa Sarayı’nın kuzey doğusunda sarp kayalıklar üzerinde inşa edilmiştir. Kayalığın orta kesiminde tapınak ve mağaralar mevcuttur. Ermeni ve Yezidiler bunları geçici ibadethane olarak kullanmışlardır.
Bu kalenin diğer adı da CİNVİZ kalesidir. Kalenin içindeki tepede iki katlı Paşa Konağı denilen bir konak yapılmıştır. Bazı tarihçilere göre 1401 yılında Yıldırım BAYAZIT tarafından kale onarılmış. Kalenin dibinde ise Şafii Camii olarak bilinen camii yer almaktadır. Camii kubbesinin çökme tehlikesi ile karşı karşıya olmasından dolayı, camii şu anda ziyaret ve ibadete kapalıdır.NUHUN GEMİSİ

İnsanlığın ortak inanç değerlerini taşıyan Nuh’un Gemisi'nin, kutsal kitapların kimine göre Ağrı Dağı'nda (Ararat), kimine göre ise Cudi Dağı'nda olduğu belirtilmiştir. Ararat adının Nuh efsanesinden geldiği belirtilir. İ.Ö.Ortadoğu tarihinin en geleneksel kaynağı olarak bilinen eski Ahit şöyle geçmektedir''ve gemi yedinci ayda, ayın on yedinci gününde Ararat dağları üzerine oturdu''. (8.bap 4.ayet)Ağrı Dağı bu nedenle bütün güzellik ve ihtişamının yanında, Gayri Müslimlerce kutsal ve efsanevi bir değer olarak tanınır. Ayrıca 1985 yılında keşif uçuşu yapan uçağın pilotu tarafından Doğubayazıt -Üzengili (Meşar) köyü civarında çekilen hava fotoğrafının incelenmesinde, heyelan bölgesi bir alanın ortasına oturmuş gemiyi andıran bir kalıntı tespit edilmiştir. Cudi Dağı'nın uzantısı olan bu bölgede 1982 yılında Amerikalı astronot olan İrvin tarafından başlatılan araştırmaya, yine Amerikalı arkeolog David Feson da iştirak etmiştir. Amerika'daki bir vakıf tarafından finanse edilen bu araştırmada Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de gemiyle ilgili verilen bilgilere uygun ölçümler yapılmıştır. Ayrıca yapılan arkeolojik çalışmalarda tahta parçaları bulunmuştur. Bölgedeki fosillerin incelenmesi de iddiaları doğrulayacak durumdadır. Ülkemizin araştırmacı kurumlarından Ankara ve Erzurum Üniversiteleri Arkeologları da araştırmalarında elde ettikleri bulgularla Amerikalı araştırmacıları doğrulamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı gemi kütlesinin''korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı''özelliği 3657 Sayılı kararı ile 1987 de burayı sit alanı ve açık hava müzesi olarak koruma altına almıştır.
Geminin kalıntısının kuşbakışı olarak görülebileceği yere turistik niteliklere sahip kafeterya yapılmıştır. Nuh'un Gemisi'nin varlığı daha ayrıntılı araştırma ve uluslar arası çapta bir tanıtımla hem ilçenin hem de ülke turizmine ve dolayısıyla ekonomisine büyük katkı sağlayacak bir potansiyele sahiptir.


KEŞİŞİN BAHÇESİ
 

Eski Doğubayazıt’ın hemen altında adeta bir vaha görünümünde, yemyeşil büyük ir konaklama yeridir. Keşişin bahçesi 16. yüz yılda Anadolu’da dilden dile anlatılan “Kerem ile Aslı” hikâyesinin geçtiği yer olarak bilinir. Hikaye, ayrı dinlerden oldukları için evlenemeyen iki gencin acı sonla biten aşklarını anlatıyor.

Sayfa 2/2 < 1 2
BaŞa al