ARALIK AYI ASKI İLANIDIR  

            3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince 01-07 Aralık 2015 tarih ve 13 nolu meclis kararların 1 (bir) aylık askı süreci tüm halkımıza duyurulur.

 

1)               KARAR NO:552-Uluyol Mahallesi 221 ada 35 nolu parsel sahibi Mehmet AĞIRKAYA mülkiyetinde mevzi imar planı yapılması hakkında bir sonraki meclis toplantısına ertelenmesi Meclis oy birliği ile karar verildi.

2)                KARAR NO: 553-Sabri ZERENAN adına Yeni Mahallesi 180 ada 43 nolu parselde geçen yolun kaldırılması hakkında Yapılan talebin uygun görülmeyerek Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.

3)                KARAR NO:554-Ahmet SARA adına Büyük Ağrı Mahallesi 258 ada 17 nolu parselde imar durumunun ayrık nizam 2 kat olan yerin ayrık nizam 4 kata yükseltilmesi hakkında İmar Güncellemesi sebebiyle talebin imar güncellemesinden sonraya bırakılması Meclis oy birliği ile karar verildi.   

4)          KARAR NO:555-Mehmet KONYAR adına Çiftepınar Mahallesi 196 ada 265 ve 267 nolu parsellerde turistik konaklama ve eğlence tesisi amaçlı mevzi imar planı yapılması hakkında 3194 Sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olması şartıyla, Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

5)                   KARAR NO:556-Çiftepınar Mahallesi Güzel ALKAN adına 198 ada 6 ve 8 nolu parsellerde konut amaçlı mevzi imar planı yapılması hakkında 3194 Sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olması şartıyla Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

6)                KARAR NO:557-İlçenin Uluyol Mahallesi Abdullah KELEBEK adına 317 ada 56 nolu parselin mevcut imarının ayrık 2 kat 3 kata yükseltilmesi hakkında   İlçemizde halihazırda devam eden İmar Güncellemesi sebebiyle talebin imar güncellemesinden sonraya bırakılması Meclis oy birliği ile karar verildi.

7)               KARAR NO:558-İlçe Emniyet Müdürlüğünün Sarıgül Mahallesi Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan 137 nolu parselde İlçe Emniyet Müdürlüğü adına tahsisli yerin konut amaçlı uygulama imar planı yapılması hakkında 3194 Sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olması şartıyla Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

8)               KARAR NO:559-Çiftepınar Mahallesi Emrah ARARAT adına 76 ada 1 nolu parselde geçen yolların iptal edilmesi veya kaydırılması hakkında Talebe konu taşınmazın İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımadığından talep Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.

9)               KARAR NO:560-İlçenin Çiftepınar Mahallesi 129 ada 6 nolu parseldeki arsa üzerinde Hmax ‘ın artırılması hakkında imar komisyonumuzca  araştırma ve çalışmaların bitiremediğinden bir sonraki meclis gündemine ertelenmesine Meclis oy birliği ile  karar verildi.

10)              KARAR NO:561-İlçenin Çiftepınar Mahallesi Yavuz KAPLAN adına 116 ada 2 ve 3 nolu parsellerin mevcut imar durumu bitişik nizam 5 katan bitişik nizam 8 kat olarak imar planı revize edilmesi hakkında, imar komisyonumuzca araştırma ve çalışmaların bitirilmediğinden bir sonraki meclis gündemine ertelenmesi meclis oy birliği ile karar verildi.

11)              KARAR NO:562-Yeni Mahalle Hasret BAYDAK adına 187 ada 16 nolu parselde mevcut imarda geçen okul ve yolun iptal edilmesi hakkında Talebe konu taşınmazın İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımadığından Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.

12)              KARAR NO:563-Hürriyet Mahallesi Emin UÇAR adına 196 ada 299 nolu parseldeki yerin mevcut imar durumunun 3 kat olarak yapılması hakkında, İlçemizde hâlihazırda devam eden İmar Güncellemesi sebebiyle talebin imar güncellemesinden sonraya bırakılması Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.

13)              KARAR NO 564-Büyük Ağrı Mahallesi Fevzi ELBİR adına 261 ada 13 nolu parselde geçen yolun iptali hakkında, Talebe konu taşınmazın İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımadığından Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.

 

 

 

 

BaŞa al