OCAK AYI ASKI İLANIDIR 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince 05-11 Ocak 2016 ve 1 nolu meclis kararlarının 1 (bir) aylık askı süresince halka duyurulması hususunda;

                Gereğini bilgilerinize rica ederim. 

1)     1- KARAR NO:6-Uluyol Mahallesi 221 ada 35 nolu parsel sahibi Mehmet AĞIRKAYA mülkiyetinde  konut dışı mevzi imar planı yapılması meclisimiz oyçokluğu ile karar verildi.

2)     2- KARAR NO: 7-İlçenin Çiftepınar Mahallesi 129 ada 6 nolu parseldeki arsa üzerinde Hmax ‘ın artırılması parselde  Hmax değerinin belirtilmediğinden dolayı bir sonraki meclis gündemine ertelenmesine meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

3)     3- KARAR NO:8-İlçenin Çiftepınar Mahallesi adına Yavuz KAPLAN adına 116 ada 2 ve 3 nolu parsellerin mevcut imar durumu bitişik nizam 5 katan bitişik nizam 8 kat olarak revize edilmesi yapılacak kat artışından doğacak yoğunluk artışına karşın istihdam yaratılmadığından kat artırım talebi uygun değildir. Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.

4)     4- KARAR NO:9-Ağrı Caddesi Ali ÇELİK adına yer alan 312 ada 13 nolu parselin yapmış olduğu yapım Hmax 24.50 olarak yapılması Caddenin kat adetine ve nizamına dokunulmadan Dr. Yaşar Eryılmaz Stadyumundan YİBO’ya  kadar  Ağrı Caddesinin sağ ve sol şerit kısmında Hmax yüksekliğinin 24,50 m olması Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

5)    5-  KARAR NO:10-Uluyol Mahallesi Gülçin Sokakta yer alan mülkiyeti Yavuz ANDİÇ’e ait olan 346 ada 2 nolu parsel üzerinde bitişik 5 kat olan yerin bitişik 6 kat olması ve Hmax’ın  24.50 olarak imar tadilatının yapılması Akasya Sokağından,  Çayır Sokağa kadar olan kısmın bitişik  nizam beş kattan, bitişik nizam 6 (altı) kat olması ve cephe hattı boyunca İmar Planında mevcut kat adedine dokunulmadan zemin ve/veya son kat asma katlı yapı olacak şekilde  Hmax yüksekliğinin 24.50 m olacak şekilde imar tadilatı uygun görülmüştür. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

6)     6- KARAR NO: 11-Ahmedi Hani Mahallesi Suat Sokakta yer alan mülkiyeti Mahmut DEMİR’e ait olan 31 ada 25 nolu parselde bulunan yapının Hmax yüksekliğinin 24.50 olarak imar tadilatının yapılması Abdolbari Goozel Caddesinden 1320 nolu Sokağa sadece olan kısmı için  Suat sokağın Hmax değerinin belirtilen alandan 24.50 m olması Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

7)    7- KARAR NO: 12-İshakpaşa Mahallesi Gülveren Sokakta yer alan Sadık YILDIZ’a ait 301 ada 9 nolu parselde bulunan Hmax yüksekliğinin 21.50 olarak imar tadilatının yapılması İshakpaşa Mahallesi Gülveren Sokak için Çayır Sokaktan İki Nolu Iğdır Caddesine kadar Hmax yüksekliğinin 21.50 m olması  Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

8)     8-KARAR NO:13-Ahmedi Hani Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı Zeki İSMAİLOĞULLARI adına yer alan 115 ada 35 nolu parselinde bulunan yapının Hmax yüksekliğinin 21.50 olarak imar tadilatının yapılması Şerafettin Eryılmaz (1 nolu Iğdır ) caddesinden Abdülbari Goozel Caddesine kadar olan kısımda Hmax yüksekliğinin 21.50 m olması  Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

9)     9-KARAR NO :14-Ahmedi hani Mahallesi Suat Sokakta bulunan mülkiyeti İbrahim TANKİŞİ adına yer alan 113 ada 18 nolu parselde bulunan yapının Hmax yüksekliğinin 21.50 olarak imar tadilatının yapılması Suat sokağın;  Abdulrezak Aladağ caddesi ile 1320 nolu sokağa kadar Hmax yüksekliğinin 21.50 m olması Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.
  10- KARAR NO:15-Çiftepınar Mahallesi Abdurezzak Aladağ caddesinde bulunan proje muelifi Mimar Osman AŞAN 516 ada 85 nolu parselde bulunan yapının Hmax yüksekliğinin 24.50 olarak imar tadilatının yapılması Hmax :
21.50 m değerinin üzerinde olması ve yapılaşma düzenine uygun olamayacağından Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.            

1       11-KARAR NO:16-Çiftepınar Mahallesi İsa Geçit Caddesinde bulunan mülkiyeti Mustafa ETİNGÜN adına yer alan 328 ada 1 nolu parselde yapının bulunan yapının Hmax yüksekliğinin 24.50 olarak imar tadilatının yapılması Rıfkı Başkaya Caddesinden Papatya Sokağın bitişiğine kadar Hmax yüksekliğinin 24.50 m olması  Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

12    12-KARAR NO:17-Vatan Mahallesi M. Hüsnü Özyeğen Caddesinde bulunan mülkiyeti Mustafa AKDAĞ adına yer alan 270 ada 1 nolu parselin imarında B-6 olması ve Hmax yüksekliğinin 24.50 olarak imar tadilatının bitişik 6 (altı) kat yapılması uygun olup , M. Hüsnü Özyeğen Caddesi cephe hattı boyunca Hmax yüksekliğinin 24.50 m olması Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

 13-KARAR NO :18- Yeni Mahalle 203 nolu Sokakta bulunan Cuma ÇELİK adına bulunan 131 ada 6 nolu parselde bulunan yapının Hmax yüksekliğinin 9.50 olarak imar tadilatının yapılması
bu karar imar planı güncellemesi yapılacağından dolayı güncelleme çalışmasında değerlendirip Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

14   14- KARAR NO 19-Ahmedi Hani Mahallesi Şehitlik Caddesinde mülkiyeti İbrahim CEYLAN adına yer alan 113 ada 179 nolu parselde bulunan yapının Hmax yüksekliğinin 24.50 olarak imar tadilatının yapılması Şehitlik Caddesi Abdülbari Goozel Caddesi olarak resmiyette yer alıp Caddenin Ağrı Caddesinden Karayolları Gürbulak Transit yola kadar Hmax yüksekliğinin 24.50 m olması  Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

15    15-KARAR NO:20-Ahmedi Hani Mahallesi Abdulbari Goozel caddesinde bulunan Yakup DİNÇ adına yer alan 27 ada 24 nolu parselde bulunan yapının Hmax yüksekliğinin 24.50 olarak imar tadilatının yapılması 19. meclis gündeminde de aynı talep olduğu ve Abdülbari Goozel Caddesinin Ağrı Caddesinden Karayolları Gürbulak Transit yola kadar Hmax yüksekliğinin 24.50 m olması  Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

16  16-KARAR NO :21- Çiftepınar Mahallesi Suat Sokakta bulunan İbrahim CEYLAN adına yer alan 31 ada 24 nolu parselde yapının bulunan yapının Hmax yüksekliğinin 21.50 olarak imar tadilatının yapılması 05 Ocak 2016 meclisin 11 gündeminde Abdolbari Goozel Caddesinden 1320 nolu Sokağa kadar olan kısımda Hmax yüksekliğinin 24.50 m olması Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

17  17- KARAR NO :22-Koçkıran Mahallesi Bahçeli Evler Caddesinde yer alan mülkiyeti Abdulbari ÖZTÜRK adına yer alan 332 ada 39 nolu parselde bulunan yapının Hmax yüksekliğinin 24.50 olarak imar tadilatının yapılması Meyremana  Caddesinden Akasya Sokağa kadar Hmax yüksekliğinin 24.50 m olması Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

18  18- KARAR NO :23-Hasan Keyf Mahallesi Çevre Yolu Bulvarında bulunan Hasan UÇAR’ a ait 640 ada 11 nolu taşınmazda bulunan yapının Hmax yüksekliğinin 21.50 olarak imar tadilatının yapılması Hasankeyf Mahallesinde 50 (elli) metrelik imarlı karayolları cephesinde alan parseller için cephe hattı boyunca Hmax yüksekliğinin  21.50 m olması Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

19  19-KARAR NO :24-Çiftepınar mahallesi Hakkı BOZKURT’a ait 69 ada 10 nolu parselde bulunan Hmax yüksekliğinin 24.50 olarak imar tadilatının yapılması Şehit Mehmet Özer Caddesinin;  Belediye Caddesinden,  Akasya Sokağına kadar Hmax yüksekliğinin 24.50 m olması Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

2    20-KARAR NO :25-Uluyol Mahallesi Iğdır Caddesinde yer alan Hasan ERASLAN’a ait 390 ada 15 ve  18 nolu parsellerde yapılan yapının Hmax yüksekliğinin 24.50 olarak imar tadilatının yapılması Şerafettin Eryılmaz Caddesi için Ağrı Caddesinden Çevre yolu bulvarı (Ağrı-Gürbulak kara yolu ) kadar Hmax yüksekliğinin 24.50 m olması Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

2     21-KARAR NO :26-Uluyol Mahallesi Meryemana Caddesinde Erkan KOÇ’a ait 61 ada 8 nolu parselde yer alan yapının Hmax yüksekliğinin 24.50 olarak imar tadilatının yapılması hakkında Meryemana Caddesi için  Rıfkı Başkaya Caddesinden Bahçeli Evler Sokağına kadar Hmax yüksekliğinin 24.50 m olması Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

22  22-KARAR NO :27-Ahmedi Hani Mahallesi Transit Yol üstünde yer alan İbrahim TAYFUR’a ait 76 ada 2 nolu parsel üzerinde imar planında sağlık tesisi olarak yer alıp tesisin kaldırılması hakkında İlçe Sağlık Müdürlüğünden kurum görüşü alınmak üzere bir sonraki meclis gündemine ertelenmesine meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

23 23-KARAR NO :28-Hasan Keyf Mahallesi Transit yol üstünde yer alan İbrahim TAYFUR’a ait 151 ada 5 nolu parsel imar planında askeri kullanım alanı olarak geçmekte olup bu alanının kaldırılması hakkında parsel üzerinde planda askeri kullanım alanı olarak geçmekte olup tapu müdürlüğünde askeri kullanım alanı şerhi bulunup bulunmadığına bakılması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmesine meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

24 24-KARAR NO :29-Ahmedi Hani Mahallesi Yıldız Sokakta bulunan Rıza ALKAN’a ait 11 ada 1 nolu parselde geçmekte olan 7 metrelik imar yolunun iptali hakkında Yolun iptali uygun olmayıp ilçe genelinde yapılacak imar güncellemesine bırakılmıştır. Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.              

25 25-KARAR NO :30- Hasan Keyf Mahallesinde yer alan Murat ALKAN’a ait 198 ada 5 nolu parselde konut amaçlı mevzi imar planının yapılması mevzi imar planın yapılması uygun görülmüştür. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

26 26-KARAR NO :31-Koçkıran Mahallesi Bahçelievler Sokakta yer alan Mehmet Sıdık İMECE’ ye ait 395 ada 24 nolu parselde geçen 10 metrelik imar yolunun daraltılması 10 (on) metrelik imar yolunu ada bazında 8 (sekiz) metreye daraltılması ve hâlihazırda açık olan yola kaydırılması meclis oyçokluğu ile konunun kabulüne karar verildi.

27 27-KARAR NO:32-Büyük Ağrı Mahallesi Hüsnü Özyeğen Caddesinde yer alan İbrahim CEYLAN’ a ait 226 Ada 73 nolu parselde geçmekte olan 12 metrelik imar yolunun kaydırılarak parselin diğer tarafına atılması hakkında  on iki metrelik imar yolunun iptali ve on iki metrelik imar yoluna paralel on metrelik imar yolunda genişletilerek on beş metrelik imar yolu olarak imar tadilatının yapılması meclis oyçokluğu ile konunun kabulüne karar verildi.

28 28- KARAR NO:33-İshakpaşa Mahallesi Gültepe Sokak sakinlerinin başvurusu üzerine bitişik 5 kat olan nizamın bitişik 6 kat olarak imar tadilatının yapılması hususunda bir sonraki meclis gündemine ertelenmesine meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

29 29-KARAR NO:34-04/11/2015 tarih ve 12-520,12-517,12-521 sayılı meclis kararlarının 24.11.2015-24.12.2015 tarihleri arasında askı ilan süresi içerisinde itiraz eden dilekçelerinin tekrardan mecliste karar alınması Sağdıç 211 parsel ilave imar planın yapılması uygun görülmüştür. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

30 30-KARAR NO :35-Doğubayazıt Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 25.12.2015 tarih ve 167 nolu yazısına istinaden 02/12/2015 tarih ve 13-558 sayılı alınan meclis kararına itirazından dolayı yapı nizamı ve kat adetinin yeniden belirtilmesi ayrık nizam beş kat imar planı da emsal olacak şekilde ayrık nizam beş kat olması konusunda sakınca yoktur. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

3  31-KARAR NO :36-23/12/2015 tarih ve 10416 sayılı dilekçeye istinaden Güzel ALKAN adına çıkan 02/12/2015 tarih ve 13-556 sayılı meclis kararına itirazından dolayı imar kesinti miktarının meclis kararında yeniden belirlenmesi hakkında yüzde otuz iki (%32) oranında park, yeşil alan, BHA ve imar yolu bırakılması ile mevzi imar planı meclisimizce uygun görülmüştür. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

 TÜM HALKIMIZA DUYURULUR.

BaŞa al