ŞUBAT AYI ASKI İLANIDIR
3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince 02-08 Şubat 2016 ve 2 nolu meclis kararlarının 29/02/2016 ila 29/03/2016 tarihleri arasında  mesai bitimine kadar 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Tüm halkımıza duyurulması hususunda; 
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

1) KARAR NO:64-İlçenin Çiftepınar Mahallesi 129 ada 6 nolu parseldeki arsam üzerinde Hmax ‘ın artırılması kat adedine ve nizamına dokunulmadan ilk ve/veya son katın asma kat ve teras olacak şekilde 129 Ada üzerinde Hmax oranının 18,50 M olması Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.
2) KARAR NO: 65-Ahmedi Hani Mahallesi Transit Yol üstünde yer alan İbrahim TAYFUR’a ait 76 ada 2 nolu parsel üzerinde imar planında sağlık tesisi olarak yer alıp tesisin kaldırılması Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden görüş alınmasına ve gelen görüş neticesinde yeniden değerlendirmek üzere bir sonraki aya ertelenmesi uygun görülmüştür.
3) KARAR NO: 66-Hasan Keyf Mahallesi Transit yol üstünde yer alan İbrahim TAYFUR’a ait 151 ada 5 nolu parsel imar planında askeri kullanım alanı olarak geçmekte olup bu alanının kaldırılması Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden görüş alınmasına ve gelen görüş neticesinde yeniden değerlendirmek üzere bir sonraki aya ertelenmesi uygun görülmüştür.
4) KARAR NO: 67-İshakpaşa Mahallesi Gültepe Sokak sakinlerinin başvurusu üzerine bitişik 5 kat olan nizamın bitişik 6 kat olarak imar tadilatının yapılması Gültepe Sokakta halihazırda imar uygulamasının bitişik nizam 5 kat olduğu, yapılacak imar tadilatının parseller arasında farklı uygulamalara yol açacağı ve bu sebeple Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil edeceği tespit edilmiştir. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil ettiğinden komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi
5) KARAR NO: 68-Uluyol Mahallesi Akasya Sokakta yer alan Kadir GADİŞ’e ait 309 ada 19 nolu parselde Hmax yüksekliğinin 24.50 olarak imar tadilatının yapılması kat adedine ve nizamına dokunulmadan ilk ve/veya son katın asma kat ve teras olacak şekilde 309 ada üzerinde Hmax oranının 24.50 m olarak artırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
6) KARAR NO: 69-Ahmedi Hani Mahallesi Güler Sokakta yer alan Mustafa GÜLTEKİN’e ait olan 36 ada 47 nolu parselin Hmax yüksekliğinin 9.00 olarak imar tadilatının yapılması ilgili parsel ve talep hakkında araştırma ve çalışmalarını bitiremediğinden bir sonraki aya ertelenmesini uygun görmüştür.
7) KARAR NO:70-Çiftepınar Mahallesi Turan TEKDEMİR adına yer alan 201 ada 1 nolu parselde mevzi imar planının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması ilgili parsel ve talep hakkında araştırma ve çalışmalarını bitiremediğinden bir sonraki aya ertelenmesini uygun görmüştür.
8) KARAR NO: 71-Hasan Keyf Mahallesi Çevre Yolu Bulvarında Ali GÜLTEKİN adına yer alan 640 ada 8 nolu parselde bitişik nizam 4 kattan bitişik nizam 5 kat olarak imar tadilatının yapılması Hasankeyf Mahallesi Çevreyolu Bulvarında  imar uygulamasının bitişik nizam 4 kat olduğu, yapılacak imar tadilatının parseller arasında farklı uygulamalara yol açacağı ve bu sebeple Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil edeceğinden uygun görülmeyerek Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.
9) KARAR NO: 72-Hasan Keyf Mahallesi Çevre Yolu Bulvarında Hasan UÇAR adına yer alan 640 ada 11 nolu parselde bitişik nizam 4 kattan bitişik nizam 5 kat olarak imar tadilatının yapılması Hasankeyf Mahallesi Çevreyolu Bulvarında  imar uygulamasının bitişik nizam 4 kat olduğu, yapılacak imar tadilatının parseller arasında farklı uygulamalara yol açacağı ve bu sebeple Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil edeceğinden uygun görülmeyerek Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.
10) KARAR NO: 73-Uluyol Mahallesi Nergis Sokakta yer alan Ali AKTAŞ adına 315 ada 55 nolu parselde geçen 7 metrelik imar yolunun kaydırılması veya iptal edilmesi talebe konu taşınmazın İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımadığından talep komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Yapılan talebin uygun görülmeyerek Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.
11) KARAR NO: 74-Çiftepınar Mahallesi İsmet ARSLAN adına 18 ada 27 nolu parselde ayrık 2 kat olan nizamın bitişik 6 kat olarak imar tadilatının yapılması Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil ettiğinden Yapılan talebin uygun görülmeyerek Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.
12) KARAR NO: 75-Uluyol Mahallesi Çayır Sokakta yer alan Mehmet SARIGENE adına Sağdıç 23 nolu parselde yer alan ağaçlandırma ve yeşil alanın kaldırılması İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımadığından talep komisyonumuzca uygun görülmemiştir Yapılan talebin uygun görülmeyerek Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.
13) KARAR NO : 76-Hürriyet Mahallesi Rüzgârlı Sokakta yer alan İsa DEMİR adına 359 ada 24 nolu parselde Hmax yüksekliğinin 9.50 olarak imar tadilatının yapılması ilgili parsel ve talep hakkında araştırma ve incelemelerini bitiremediğinden bir sonraki aya ertelenmesine meclisimizce karar verildi.
14) KARAR NO: 77-Ahmedi Hani Mahallesi Akbaba Sokakta yer alan Halil ÖNAY adına 22 ada 26 nolu parselde Hmax yüksekliğinin 15.5 olan Hmax sınırının 21.5 metre olarak imar tadilatının yapılması ilgili parsel ve talep hakkında araştırma ve incelemelerini bitiremediğinden bir sonraki aya ertelenmesini uygun görmüştür.

15) KARAR NO: 78--Çiftepınar Mahallesi Burhan Dumlu Caddesi Muhlis ORHAN adına 22 ada 2 nolu parselde Hmax yüksekliğinin 15.50 olarak imar tadilatının yapılması ilgili parsel ve talep hakkında araştırma ve incelemelerini bitiremediğinden bir sonraki aya ertelenmesini uygun görmüştür.

16) KARAR NO: 79-Koçkıran Mahallesi Karanfil Sokakta yer alan Musa KARADUMAN adına yer alan Sağdıç 1115 nolu parselde Ağaçlandırma alanının bir kısmı konut alanına çevrilerek imar tadilatının yapılarak mağduriyetinin giderilmesi İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımadığından talep komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Yapılan talebin uygun görülmeyerek Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.

17) KARAR NO :80-Sarıgül Mahallesi Halis GÖZÜKARA adına 197 nolu parselin mevzi imar planı yapılması ilgili parsel ve talep hakkında araştırma ve çalışmalarını bitiremediğinden bir sonraki aya ertelenmesini uygun görmüştür.

18) KARAR NO 81-İshakpaşa Mahallesi Aydın Sokakta yer alan Ahmet YAŞMİN ve müştereklerinin başvurusu ile 381 ada 20 nolu parselde geçen imar yolunun kaldırılması İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımadığından talep komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Yapılan talebin uygun görülmeyerek Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.

19) KARAR NO:82-Büyük Ağrı Mahallesi 420. Sokakta Ramazan ARAS adına 232 ada 8 nolu parselde ayrık 2 kat olan nizamın ayrık 3 kat olarak imar tadilatının yapılması Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil ettiğinden komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Yapılan talebin uygun görülmeyerek Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.

20) KARAR NO : 83-Barış Mahallesi Ağrı Caddesinde Kemal ERBİL adına Sağdıç 1721 nolu parselde arazi eğiminden (kot) dolayı ruhsatının düzeltilmesi hakkında ilgili parsel ve talep hakkında araştırma ve incelemelerini bitiremediğinden bir sonraki aya ertelenmesini uygun görmüştür


21) KARAR NO : 84-Uluyol Mahallesi İbrahim İLTER adına 363 ada 49 nolu parselde geçen imar yolunun tamamen veya kısmen kaldırılması veya kaydırılması İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımadığından talep komisyonumuzca uygun görülmemiştir Yapılan talebin uygun görülmeyerek Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.
22) KARAR NO : 85-İlçenin Uluyol Mahallesi Teymur YAŞMİN adına 381 ada 28 nolu parselde Hmax yüksekliğinin 18.50 iken Hmax ‘ın 21.50 olması ilgili parsel ve talep hakkında araştırma ve incelemelerini bitiremediğinden bir sonraki aya ertelenmesini  uygun görmüştür.
23) KARAR NO : 86-İlçenin Koçkıran Mahallesi Vedat TEKDEMİR adına 334 ada 22 nolu parselin imar B-5 olan nizamın bitişik 6 kat olarak yapılması Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir. Yapılan talebin uygun görülmeyerek Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.
24) KARAR NO : 87-İlçenin Uluyol mahallesi Abdullah KELEBEK adına 317 ada 56 nolu parselin mevcut imarda A-2 iken olan durumunun A-3 olarak değiştirilmesi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil ettiğinden komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Yapılan talebin uygun görülmeyerek Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.
25) KARAR NO :88-İlçenin Sağdıç Köyü Mehmet Nuri ADIYAMAN adına 1082 nolu parselin imar durumundaki yolun kaydırılması yada iptal edilmesi İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımadığından yapılan talebin uygun görülmeyerek Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.
26) KARAR NO : 89-Temizlik İşleri Müdürlüğünün 07/01/2016 tarih ve 41566583-55 nolu yazısına istinaden İlçemiz Büyük Ağrı Mahallesindeki 226 ada 51 nolu parselin bulunduğu alanının katı atık aktarma istasyonu için konut dışı mevzi imar planının yapılması İlçemizin nüfus ve yoğunluk artışı göz önüne alındığında yeni teknik ve sosyal alt yapı alanlarının karşılanması ve bu sebeple de yeni katı atık aktarma istasyonu ihtiyacı doğmuştur. İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik şartlarına uyumak suretiyle Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.
27) KARAR NO :90-İlçenin Uluyol Mahallesi 279 ada  12 nolu parselde geçen imar yolunun kaldırılması İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımadığından talep uygun görülmemiştir. Yapılan talebin uygun görülmeyerek Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.
28) KARAR NO : 91-01/12/2015 tarih ve 13-553 sayılı meclis kararının 30.12.2015-28.01.2016 tarihleri arasında askı ilan süresi içerisinde itiraz eden dilekçenin tekrardan mecliste karar alınması Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde hem kamu yararı hem de mevcut imar durumu nazara alınarak taşınmaz içinden geçen 7 metrelik imar yolunun İmar Kanunu md 18 şartlarına uygun olarak imar yolu güzergâhı değiştirilmeden kendi parsel sınırları içerisinde kaydırılması uygun görülmüştür. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.
29) KARAR NO :92-İlçenin Çiftepınar mahallesi Mehmet İZGİ adına 829 ada 177 nolu parselde imar durumunun bitişik 6 kat olan alanının bitişik 7 kat olarak değiştirilmesi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir. Yapılan talebin uygun görülmeyerek Meclis oy birliği ile konunun reddine karar verildi.


TÜM  HALKIMIZA  DUYURULUR.
 
BaŞa al