2016 NİSAN AYI ASKI İLANIDIR

3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince 04-11 Nisan 2016 ve 4  nolu meclis    kararlarının 1 (bir) aylık askı süresince halka duyurulması hususunda;

            Gereğini bilgilerinize rica ederim.

1)    KARAR NO: 139

Ahmedi Hani Mahallesi Transit Yol üstünde yer alan İbrahim TAYFUR’a ait 76 ada 2 nolu parsel üzerinde imar planında sağlık tesisi olarak yer alıp tesisin kaldırılması, İlgili parsel hakkında yazılan yazıların cevabi dönüşü beklendiğinden talebin bir sonraki meclis toplantısına meclisimiz oybirliği ile ertelenmesine karar verildi.

 

2)    KARAR NO:140

Hasan Keyf Mahallesi Transit yol üstünde yer alan İbrahim TAYFUR’a ait 151 ada 5 nolu parsel imar planında askeri kullanım alanı olarak geçmekte olup bu alanının kaldırılması, İlgili parsel hakkında yazılan yazıların cevabi dönüşü beklendiğinden talebin bir sonraki meclis toplantısına meclisimiz oybirliği ile ertelenmesine karar verildi.

 

3)    KARAR NO:141

Çiftepınar Mahallesi Turan TEKDEMİR adına yer alan 201 ada 1 nolu parselde mevzi imar planının yapılması, ilgili parsel hakkında yazılan yazıların cevabi dönüşü beklendiğinden talebin bir sonraki meclis toplantısına meclisimiz oybirliği ile ertelenmesine karar verildi.

 

4)     KARAR NO:142

İlçenin Sağdıç Köyü Hasan ÇELİK adına 255 nolu parselde konut amaçlı mevzi imar planı yapılması, ilgili parsel hakkında yazılan yazıların cevabi dönüşü beklendiğinden talebin bir sonraki meclis toplantısına meclisimiz oybirliği ile ertelenmesine karar verildi.

 

5)    KARAR NO:143

İlçenin Uluyol Mahallesi 226 ada 73 nolu parsel sahibi Ahmet CEYLAN adlı vatandaşın yapmış  olduğu deponun çekme mesafelerini daha önce ruhsatlandırılmış depoya göre emsal alınacak şekilde  plan tadilatının yapılması, İlgili yer hakkında araştırma ve incelemeler henüz tamamlanamadığından talebin bir sonraki meclis toplantısına meclisimiz oybirliği ile ertelenmesine karar verildi.

 

6)    KARAR NO : 144

Koçkıran Mahallesi 446 ada 7 nolu parsel sahibi Faruk ERŞİK adına imar planında ağaçlandırma alanı ve yol geçmekte olup mağduriyetimin giderilmesi için takas veya kamulaştırma yapılması, hâlihazırda ilçemizde imar güncellemesi devam ettiği anlaşılmış olup devam eden güncelleme esnasında düzenleme ortaklık paylarında değişiklikler olacağı da bilinmekle talebin devam eden güncelleme sebebiyle bir sonraki meclis toplantısına meclisimiz oybirliği ile ertelenmesine karar verildi.

 

7)    KARAR NO:145

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Kemal HAN adına 60 ada 28 nolu parselde Hmax yüksekliğinin 18.50 iken Hmax ‘ın 24.50 olması, İlgili talebin ilçemizde devam eden imar güncellemesinden dolayı bir sonraki meclis toplantısına meclisimiz oybirliği ile ertelenmesine karar verildi.

8)    KARAR NO: 146

Çiftepınar Mahallesi Cemal Zeki OKÇİ adına 21 ada 10 nolu parselde imar planında bitişik 6 kat olan nizamın bitişik nizam 12 kat yapılması, İlçemizde halihazırda devam eden İmar Güncellemesi sebebiyle talebin imar güncellemesinden sonraya bırakılması meclisimiz oybirliği ile imar güncellenmesine bırakılmasına karar verildi.

 

9)    KARAR NO: 147-Mahmut TANRIKULU adlı vatandaşın 22/02/2016 tarih ve 900  sayılı dilekçesindeki Sarıgül mahallesi 137 parselin imar askı ilanına itirazı, ilgili parsel hakkında Doğubayazıt Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Tapu İptal ve Tescil Davası açıldığı belirtildiğinden; Doğubayazıt Asliye Hukuk Mahkemesinden ilgili parsel hakkında açılan davanın akıbetinin sorulması ve parsel üzerinde İhtiyadi Tedbir kararı olup olmadığının bildirilmesi ve gelecek cevabi yazıya göre bir karar verilmesi için talebin bir sonraki meclis toplantısına metni meclisimiz oybirliği ile ertelenmesine karar verildi.

 

10) KARAR NO: 148

Çiftepınar Mahallesi Yavuz KAPLAN adına 116 ada 2 ve 3 nolu parsellerinde otel yapmak istemektedir. İmar planı lejantının turizm alanı olarak revize edilmesi, İlçemizde hâlihazırda devam eden İmar Güncellemesi sebebiyle talebin imar güncellemesinden sonraya bırakılmasına meclisimiz oybirliği ile imar güncellenmesine bırakılmasına karar verildi.

 

11) KARAR NO 149

Kadir GADİŞ adına verilen 02/02/2016 tarih ve 2-68 nolu meclis kararın sokak bazından hmax yüksekliğinin düzeltilmesi, Evvelce alınan meclis kararında her ne kadar parselin bağlı bulunduğu ada bazında Hmax yüksekliği düzeltilmiş ise de ; Adanın bazı kısımlarının farklı nizama tabi olduğu anlaşılmıştır. Bu nizam farklılıklarının aynı Hmax usulüne tabi olamayacağı bilindiğinden: alınan 02.02.2016 tarih 2-68 sayılı meclis kararının ‘’ Akasya Sokakta yapılacak yapılar esas alınarak Ararat Sokaktan Gülçün Sokağa kadar olan kısmın yolun her iki cephesi esas alınarak , kat adedine ve nizamına dokunulmadan ilk ve/veya son katın asma kat ve teras olacak şekilde Hmax yüksekliğinin 24.50 M olarak’’ düzeltilmesi metni meclisimiz oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

12) KARAR NO: 150

02.02.2016 tarih ve 2-71 ve 2-72 nolu meclis kararlarında yapılan Hasan UÇAR ve Ali GÜLTEKİN adına yapılan başvurularının itiraz dilekçeleri, talep edilen nizam değişiklik isteği sehven gündeme parsel bazında olacak şekilde geçmiş olduğu ancak talep dilekçelerinin incelenmesinde taleplerin Ada bazında istendiği anlaşılmıştır. İmar Güncellemesi sebebiyle talebin imar güncellemesinden sonraya bırakılması, meclisimiz oybirliği ile imar güncellenmesine bırakılmasına karar verildi.

 

13) KARAR NO :151

Doğubayazıt Belediyesine ait olan 39 ada 62 nolu parsel üzerinde kat karşılığı Avm ve Home-ofis yapı işi için:1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-21-22-23-24-25-28-29-30-31-32-34-35-36-40-41-42-43-44-48-49-50-51-52-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-67-68-69-71-72-73-78-79-80-81-85-86-87-88-91-92-94-95-96-97-100-101-102-103-108-109-110-111-112-115-116-117-118-119-121-123-124-125-126-127-128 nolu bağımsız bölümlerinin tapularının müteahit Mehmet AKKUŞ’ a devir edilmesi, Bu madde metni meclisimiz oybirliği ile bir sonraki ayda görüşülmek üzere ertelenmesine karar verildi.

 

14) KARAR NO :152

10.08.2015 tarihli 9-408 nolu meclis kararında belirtilen 385 ada 11 ve 12 nolu parseller için meclis kararının yeniden düzenlenmesi hakkında mecliste karar alınması, İlgili talep hakkında araştırma ve incelemeler tamamlanamadığından talebin bir sonraki meclis toplantısına bırakılması metni meclisimiz oybirliği ile ertelenmesine karar verildi.

 

15) KARAR NO :153

Sargül Mahallesi Ahmedi Hani Yüksekokul kampüsü olarak faaliyet gösteren mülkiyeti maliye hazinesine ait olup 45 ada 104-105-106 nolu parselde eğitim amaçlı ilave imar planı yapılması hakkında mecliste karar alınması, yapılacak ilave imar planının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili İmar Mevzuatı şartlarına uygun olmak kaydı ile talepte bulunulan parselde eğitim amaçlı mevzi imar planı yapılması, bu madde metni meclisimiz oybirliği ile  konunun kabulüne karar verildi.

 

16) KARAR NO :154

Sarıgül Mahallesi 137 nolu parsel hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğünün başvurusuna istinaden meclis kararında ilave imar planı yapılmış olup yapılan ilave imar planına 07.03.2016 tarih ve 1294 sayılı dilekçe sahibi Mahmut TANRIKULU adlı vatandaşın itirazının mecliste karar alınması, Belirtilen talebin 17 Nolu gündem maddesi ile aynı olduğu, dilekçe tarihlerindeki farklılık nedeniyle iki farklı gündem maddesi aldığı görülmüştür. Bu sebeple 17 Nolu gündem kararında belirtilen yazıların cevapları geldiğinde bu gündem maddesinin değerlendirilmesi için talebin bir sonraki meclis toplantısına, bu madde metni meclisimiz oybirliği ile ertelenmesine karar verildi.

17) KARAR NO :155

Sarıgül Mahallesinde ikamet eden 07.03.2016 tarih ve 1295 sayılı dilekçe sahibi Mahmut TANRIKULU’ nun Sarıgül Mahallesinde tarihi ve turistik yapıların dikkate alınması hususunda verilen 5 kat yapı izninin doğal turistik alanlarını bozacağından dolayı öneri ve itiraz dilekçesinin karar alınması, Turizm Bakanlığı’na bilgi görüşü yazışması yapılmak suretiyle İshakpaşa Sarayı ve çevresindeki tarihi ve tursitik alanlarının sınırlarının sorulması, bunlarla ilgili herhangi bir imar veya ilave plan kısıtlaması kararının olup olmadığı sorulması ile gelen cevabi yazı doğrultusunda talebin değerlendirilmesi için, talebin bir sonraki meclis toplantısına, bu madde metni meclisimiz oybirliği ile ertelenmesine karar verildi.

 

 

18) KARAR NO :156

İlçenin Sarıgül Mahallesi Maliye hazinesine ait olan 371 nolu parselde ilave imar planı yapılması, ilgili parsel hakkında araştırma ve çalışmalarını bitiremediğinden bir sonraki ay toplantısına meclisimiz oybirliği ile ertelenmesine karar verildi.

19) KARAR NO :157

Sarıgül Mahallesinde ikametgah eden Mahmut TANRIKULU’nun 16.03.2016 tarihli ve 1344 sayılı dilekçesine istinaden İshakpaşa yolunun genişletilmesi ve maksimum yapılara 3 kattan fazla izin verilmesi hakkında Kaymakamlık Makamına vermiş olduğu 15.03.2016 tarih ve 1930 sayılı dilekçenin mecliste karar alınması, bireysel başvuru ve talepler ancak malik olunan taşınmaz üzerinde imar tadilatları yapılması veya yapılacak tadilatın kendi taşınmazını doğrudan doğruya etkilemesi hallerinde mümkün olabilmektedir. Bu madde metni meclisimiz oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

20) KARAR NO :158

ASİL BMS İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti nin İlçemiz yeni Mahalle Fidanlık Mevkinde briketçilere tahsis edilen sahada bina imalatı yapmak üzere 2000 Mt.2 lik alanın 5 yıl süre ile kiralanması, Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda       söz konusu Yeni Mahalle Fidanlık mevkinde briketçilere 2886 Sayılı Kanununun 45. maddesi ile 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince 5 yıllığına kiraya verilmesine oybirliği ile karar verildi.

21) KARAR NO : 159

İlçenin İshakpaşa Mahallesi Şerefettin Eryılmaz Caddesinde bulunan Mülkiyeti Musa ERTUĞRUL adına bulunan 291 ada 144 nolu parselde emsal yapılara göre hmax ın düzenlemesi hakkında mecliste karar alınması, başvuru sahibi sonradan 03.04.2016 tarihli dilekçesi ile talebinde sehven yanlışlık olduğu, anılan parselde bitişik 6 kat nizam değişikliği ve hmax 24.50 talebinin olduğunu belirttiği anlaşılmıştır. Talebin bir sonraki meclis toplantısına ertelenmesine meclisimiz oybirliği ile karar verildi.

22) KARAR NO : 160

Mülkiyeti Mehmet Nuri ADIYAMAN’a ait olan ilçenin Barış Mahallesi 1059 ve 1082 nolu parsellerde geçen 7 metrelik imar yolunun iptali, Talebe konu taşınmazın İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımadığından talep komisyonumuzca uygun görülmemiştir.Bu madde metni meclisimiz oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

23) KARAR NO: 161

161-Mülkiyeti Zeki KIZILAY adına yer alan 516 ada 150 nolu parselin vekâleti Av.Hasan SOLA başvurusu üzerine parselde geçen 10 metrelik imar yolunun iptal edilmesi, ilgili parsel hakkında araştırma ve çalışmalarını bitiremediğinden bir sonraki ay toplantısına meclisimiz oybirliği ile bir sonraki aya ertelenmesine karar verildi.

24) KARAR NO: 162

Sanayi Mahallesinde belediyemize ait otogarın yanında yer alan arsanın 14.03.2016 tarih ve 1299 nolu dilekçe sahibi Dersim GÜL tarafından istenilen arsanın kiralanması, İlgi dilekçede bahse konu olan yerin belediye hizmetlerinde kullanacağından dolayı ilgili şahsın talebi meclisimizce uygun görülmeyerek konunun reddine oybirliğiyle karar verildi.

TÜM HALKIMIZA DUYURULUR.

BaŞa al