MAYIS AYI ASKI İLANIDIR
3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince 03-09 Mayıs 2016 ve 5  nolu meclis kararlarının 1 (bir) aylık askı süresince halka duyurulması hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

1) KARAR NO:183 

Ahmedi Hani Mahallesi Transit Yol üstünde yer alan İbrahim TAYFUR’a ait 76 ada 2 nolu parsel üzerinde imar planında sağlık tesisi olarak yer alıp tesisin kaldırılması; parsel üzerinde imar planımızda Sağlık Tesisi olarak planlandığı görülmüştür. Yapılan inceleme neticesinde tapu üzerinde ihtiyati tedbir olduğu görülmüştür. ihtiyati tedbirin kaldırılması durumda değerlendirebileceği gibi mevcut tapu üzerinde bulunan şerhten dolayı imar plan tadilatı uygun değildir. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.
2) KARAR NO:184
Hasan Keyf Mahallesi Transit yol üstünde yer alan İbrahim TAYFUR’a ait 151 ada 5 nolu parsel imar planında askeri kullanım alanı olarak geçmekte olup bu alanının kaldırılması; Tapu üzerinde ihtiyati tedbir olduğu görülmüştür. İhtiyati tedbirin kaldırılması durumda değerlendirebileceği gibi mevcut tapu üzerinde bulunan şerhten dolayı imar plan tadilatı uygun değildir.Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.
3) KARAR NO: 185
Çiftepınar Mahallesi Turan TEKDEMİR adına yer alan 201 ada 1 nolu parselde mevzi imar planının yapılması; 201 ada 1 nolu parselin batı kısmında imar planına bitişik olduğu görülmüştür. Tip imar yönetmenliğine uyulması koşulu ile parselde yapılacak ilave imar planında yüzde kırk oranında belediyemizin ihtiyaçlarına cevap olabilecek şekilde belediye hizmet alanı, ilçe geneleninde park alanlarının azlığından dolayı park alanlarının bırakılması ve ara yaya yolları yedi metreden az olmamak taşıt yollarının da on metreden az olmamak cadde yollarının on iki ve on beş metre genişliğinden az olmamak üzere imar yollarının bırakılması koşulu ile komisyonumuzca 201 ada 1 nolu parselde ilave imar planın yapılması uygun görülmüştür. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.
4) KARAR NO: 186
İlçenin Sağdıç Köyü Hasan ÇELİK adına 255 nolu parselde konut amaçlı mevzi imar planı yapılması; Sağdıç Köyü 255 nolu parselin belediyemizin sınırlarının dışında olduğu görülmüştür. Belediyemizin sorumluluk sahasında kalmayıp bu hususta yetkili idari merci Ağrı Valiliği İl Özel İdare kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.
5) KARAR NO: 187
İlçenin Uluyol Mahallesi 226 ada 73 nolu parsel sahibi Ahmet CEYLAN adlı vatandaşın yapmış olduğu deponun çekme mesafelerini daha önce ruhsatlandırılmış depoya göre emsal alınacak şekilde plan tadilatının yapılması;  226 ada 73 nolu parselde hâlihazırda yapılmış olan depo alanın ruhsatı olduğu görülmüş olup ve ruhsatlı depo alının emsal alarak ikinci bir depo alanı yapıldığı görülmüştür. Komisyonumuzca yapılan depo alanın ruhsatlı depo alanını baz alınacak şekilde imar yollarına kat adetine ve nizamına dokunulmadan imar plan tadilatının yapılması uygun görülmüştür. Yapılan oylama sonucunda Belediye Meclis üyelerinden Musa ERTUĞRUL, Hamza SALMAN ve Nuri ÖZTÜRK’ün çekimser oylarına karşılık madde metni oy çokluğu ile konunun kabulüne karar verildi.
6) KARAR NO:188
Koçkıran Mahallesi 446 ada 7 nolu parsel sahibi Faruk ERŞİK adına imar planında ağaçlandırma alanı ve yol geçmekte olup mağduriyetimin giderilmesi için takas veya kamulaştırma yapılması; imar plan taslağının mevcut hali hazır durumuna istinaden komisyonumuza sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.
7) KARAR NO:189
İlçenin Çiftepınar Mahallesi Kemal HAN adına 60 ada 28 nolu parselde Hmax yüksekliğinin 18.50 iken Hmax ‘ın 24.50 olması;  60 ada 28 nolu parsel Çiftepınar Mahallesi Belediye Caddesine olduğu ve Cadde genelinde yapılaşmalar asma kat ve teras kat  yapıldığı görülmüştür. Komisyonumuzca Belediye Caddesi için Nizamına ve Kat adetine dokunulmadan Hmax değerinin 24,50 metre olması uygun görülmüştür. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.
8) KARAR NO: 190
Mahmut TANRIKULU adlı vatandaşın 22/02/2016 tarih ve 900 sayılı dilekçesi hakkında görüşülmesi; itirazın komisyonumuzca incelenmiş olup hukuki boyutunda tapu Maliye Hazinesi adına olduğundan komisyonumuzca itiraz uygun görülmemiştir. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.
9) KARAR NO:191
02.02.2016 tarih ve 2-71 ve 2-72 nolu meclis kararlarında yapılan Hasan UÇAR ve Ali GÜLTEKİN adına yapılan başvurularının itiraz dilekçeleri hakkında; Hasan UÇAR ve Ali GÜLTEKİN adına yapılan itirazlar meclis tarafından incelenmiş olup  07/04/2016 tarih ve 4-150 nolu meclis kararında ‘’ evvelce yapılan taleplerde talep edilen nizam değişiklik isteği sehven gündeme parsel bazında olacak şekilde geçmiş olduğu ancak talep dilekçelerinin incelenmesinde taleplerin ada bazında istendiği anlaşılmıştır. Bu sebeple yeniden yapılan değerlendirilmeler neticesinde ilçemizde halihazırda devam eden imar güncellemesi sebebiyle talebin imar güncellemesinden sonraya bırakılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bu madde metnin meclisinin  oy birliği ile imar güncellemesine bırakılmasına karar verildi. ‘’  diye meclis kararında belirtilmiştir.  Komisyonumuzca alınan meclis kararın yerinde olduğu ve  aynen uygulanması hususunda uygun görülmüştür. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.
10) KARAR NO: 192
Doğubayazıt Belediyesine ait olan 39 ada 62 nolu parsel üzerinde kat karşılığı Avm ve Home-ofis yapı işi için:1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-21-22-23-24-25-28-29-30-31-32-34-35-36-40-41-42-43-44-48-49-50-51-52-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-67-68-69-71-72-73-78-79-80-81-85-86-87-88-91-92-94-95-96-97-100-101-102-103-108-109-110-111-112-115-116-117-118-119-121-123-124-125-126-127-128 nolu bağımsız bölümlerinin tapularının müteahhit Mehmet AKKUŞ’ a devir edilmesi hakkında; yapılan çalışmalarda Alışveriş Merkezi inşaatı AVM konseptini engellemesi açısında Bağımsız Bölümler 30,31 ve 32 (içerden cephesi kapalı olduğundan dolayı ) dışında kalan hiçbir bağımsız bölümde dışa cephe açılmaması koşuluyla bahsi geçen 1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-21-22-23-24-25-28-29-30-31-32-34-35-36-40-41-42-43-44-48-49-50-51-52-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-67-68-69-71-72-73-78-79-80-81-85-86-87-88-91-92-94-95-96-97-100-101-102-103-108-109-110-111-112-115-116-117-118-119-121-123-124-125-126-127-128 nolu bağımsız bölümlerinin tapularının müteahhit Mehmet AKKUŞ’ a devir edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.
11) KARAR NO: 193-
10.08.2015 tarihli 9-408 nolu meclis kararında belirtilen 385 ada 11 ve 12 nolu parseller için meclis kararının yeniden düzenlenmesi hakkında mecliste karar alınması; parsellerin detaylı araştırılması hususunda bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.
12) KARAR NO:194
Sarıgül Mahallesi 137 nolu parsel hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğünün başvurusuna istinaden meclis kararında ilave imar planı yapılmış olup yapılan ilave imar planına 07.03.2016 tarih ve 1294 sayılı dilekçe sahibi Mahmut TANRIKULU adlı vatandaşın itirazının mecliste karar alınması hakkında; itirazın komisyonumuzca incelenmiş olup hukuki boyutunda tapu Maliye Hazinesi adına olduğundan komisyonumuzca itiraz uygun görülmemiştir. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.
13) KARAR NO:195
 Sarıgül Mahallesinde ikamet eden 07.03.2016 tarih ve 1295 sayılı dilekçe sahibi Mahmut TANRIKULU’ nun Sarıgül Mahallesinde tarihi ve turistik yapıların dikkate alınması hususunda verilen 5 kat yapı izninin doğal turistik alanlarını bozacağından dolayı öneri ve itiraz dilekçesinin karar alınması hakkında; yapılan arazi keşfinde araştırmada 07.03.2016 tarih ve 1295 sayılı dilekçe sahibi Mahmut TANRIKULU adlı vatandaşın itirazının Sarıgül Mahallesi için kat âdetinin max üç kat olması talebi incelenmiş olup meclisimizce verilen kat âdetinin resmi kurum olduğundan dolayı verilmiştir.  Komisyonumuzca itiraz uygun görülmemiştir.Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.
14) KARAR NO:196-
İlçenin Sarıgül Mahallesi Maliye hazinesine ait olan 371 nolu parselde ilave imar planı yapılması hakkında; bahse konu olan Maliye Hazinesine ait olan Sarıgül Mahallesi 371 parsel için Komisyonumuzca parselde yapılacak ilave imar planında nizamının ayrık kat âdetinde beş olması koşulu ile 371 nolu parselde ilave imar planının yapılması uygun görülmüştür.Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.
15) KARAR NO: 197
İlçenin İshakpaşa Mahallesi Şerafettin ERYILMAZ Caddesinde bulunan Mülkiyeti Musa ERTUĞRUL adına bulunan 291 ada 144 nolu parselde emsal yapılara göre hmax ın düzenlemesi hakkında; yapılan taşınmaz ise parselin batı kısmında yapıldığı ve parsel Şerafettin ERYILMAZ Caddesinden kendi tapu sınırların da geçiş yolu kullandığı görülmüştür. Mevcut imar planı nizamı bitişik iki kat olarak gözükmekte olup, komşu parsellerin bitişik nizam altı kat olduğu görülmüştür. Bu hususta 291 ada 144 nolu parselin bitişik nizam altı kat olması ve Hmax değerinin 21.50 metre olması, Komisyonumuzca hâlihazırda bırakılan yolun kapatılmaması koşulu ile uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Oylama neticesinde Meclis Üyesi Sezai KOKALP’ın red oyuna karşılık bu madde metni meclisimizce oyçokluğu ile kabul edildi.
16) KARAR NO:198 
Mülkiyeti Zeki KIZILAY adına yer alan 516 ada 150 nolu parselin vekâleti Av.Hasan SOLA başvurusu üzerine parselde geçen 10 metrelik imar yolunun iptal edilmesi hakkında; İmar planında yer on metrelik imar yolunda parsellerin imar yolu ile cephe oluşturması için bırakıldığı ve yolun iptali durumunda parselin imar yolu ile bağlantısı kesilmiş olacağından;  tip imar yönetmenliği ve 3194 sayılı imar kanununda belirtildiği gibi parsellerin imar adası içerinde imar planında taşıt veya yaya yolu ile cephe alınması şartının olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu hususta yolun iptali ile ilgili mevzuata aykırı düşeceğinden komisyonumuzca talep uygun değildir. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.
17) KARAR NO:199
Mülkiyeti Tuana Otomotiv iletişim İnş.Loj.Ant,Pet.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. ne ait olan 627 ada 132 nolu parselde bitişik nizam 5 kat olan yerin 6 kat olarak tadilatın  yapılması ve hmaxın 15.5 metreden 24.5 metre olarak imar tadilatının yapılması; komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde detaylı incelenmesi hususunda bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.
18) KARAR NO:200
Ahmedi Hani Mahallesi Burhan Dumlu Caddesinde mülkiyeti Ahmet ÇEKİM adına olan 22 ada 58 nolu parselde hmax oranının 24.5 metre olarak değiştirilmesi hakkında; komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde detaylı incelenmesi hususunda bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.
19) KARAR NO:201
Mülkiyeti Can Tekstil İnş. San. Dış Tic.Ltd. Şti’ne ait olan 143 ada 39 nolu parselde şirket yetkilisi olarak Abubekir DEMİR’ in başvurusu ile parselde cami ve taziye evi olarak imar plan tadilatının yapılması hakkında; yapılan arazi keşfinde yapılmak istenen plan tadilatının taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.
20) KARAR NO: 202
Ahmedi Hani Mahallesi Ararat sokakta mülkiyeti İkram KONYAR’a ait olan 308 ada 88 nolu parselde hmax oranın 18.50 olması hakkında; Hmax oranın araştırılması hususunda sokağın genelinin incelenmesi için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.
21) KARAR NO:203
İlçenin Yeni Mahallede bulunan Mülkiyeti M.Sebih GEREZ adına olan 156 ada 12 ve 13 nolu parselde geçen imar yolunun parseli kullanışsız hale getirdiğinden mağduriyetinin giderilmesi hakkında; Komisyonumuzca dere ıslah çalışması için bırakılmış beş metrelik imar yolu ile yedi metrelik yaya yolunun iptalinin uygun olmadığı görüşünde olup belediyemizin de kamulaştırma bütçesinin olmadığında talebin ilçe genelinde yapılacak imar güncellemesinde değerlendirilmesi hususunda talep komisyonumuzca uygun değildir. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.
22) KARAR NO:204
Mülkiyeti Murat İSMAİLOĞULLARI adına 332 ada 30 nolu parselde bitişik 5 kat izninin 6 kat olarak yapılması ve hmaxın oranının 24.50 metre olması hakkında; yapılan arazi keşfinde plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.
23) KARAR NO: 205
Sarıgül Mahallesi Mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan 146/1, 147/1 ve 148/1 ada/parsellerin konut alanında eğitim alanına olarak imar plan tadilatı yapılması hakkında; yapılan arazi keşfinde Maliye Hazinesine ait olan 146/1, 147/1 ve 148/1 ada/parsellerinde Eğitim Tesis Alanın plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.
24) KARAR NO: 206
İlçenin Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 27.04.2016 tarih ve 63240117-750-E.4705529 sayılı yazısına istinaden İlçenin Sarıgül Mahallesi 146/1 ve147/1 parseller arasında bulunan yolun kaldırılması ve 146/1 147/1 ve 148/1 nolu parsellerin eğitim alanına dönüştürülmesi için mecliste karar alınması; Maliye Hazinesine ait olan 146/1, 147/1 ve 148/1 ada/parsellerinde Milli Eğitim Müdürlüğünün 27.04.2016 tarih ve 63240117-750-E.4705529 sayılı yazısına istinaden İlçenin Sarıgül Mahallesi 146/1 ve147/1 parseller arasında bulunan yolun kaldırılması ve 146/1 147/1 ve 148/1 nolu parsellerin Eğitim Tesis Alanın plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir.Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.
25) KARAR NO :207
Mülkiyeti Mahmut CAN’a ait 318 ada 67 nolu parselde geçen imar yolunun iptal edilmesi hakkında;yapılan arazi keşfinde parselin imar koordinatlarının kadastro müdürlüğünden talep edilip gelen koordinat neticesinden değerlendirilmesi için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.
26) KARAR NO:208
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 12.04.2016 tarih ve 63240117-750-E.4122295 sayılı yazısına istinaden İlçemiz Çiftepınar Mahallesi Deprem Konutları mevkisinde bulunan 198 ada 90 nolu parsel üzerinde bulunan mevzi imar planında 12.5 olarak belirtilen hmax’ın 18.5 olarak düzeltilmesi hususunda mecliste karar alınması; yapılan arazi keşfinde Hasankeyf Mahallesi deprem konutlarının bulunduğu mevkide İmar planımızda yer alan 198 ada 90 nolu parselin tamamı Eğitim Kampusu olup Hmax oranı 12,50 m dir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 12.04.2016 tarih ve 63240117-750-E.4122295 sayılı yazısında belirtilen okul alanı için Hmax oranın 18,50 metre olmasında komisyonumuzca emsal oranın 0.30 olması koşulu ile Hmax oranın 18.50 metre olması uygundur.Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.
27) KARAR NO:209
İlçemiz Uluyol Mahallesi Mustafa BUZKAN adına 88 ada 1,8,3,4,5,6,7.8 ve 17 nolu parsellerin B-4 konut ve ticari olan yapı alanının sadece ticari yapılıp yüksekliğinin Hmax 11.50 olarak değiştirilmesi hususunda mecliste karar alınması; yapılan arazi keşfinde plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.


TÜM HALKIMIZA DUYURULUR.

 
BaŞa al