HAZİRAN AYI ASKI İLANIDIR

 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince 07-13 Haziran 2016 ve 6  nolu meclis kararlarının 1 (bir) aylık askı süresince halka duyurulması hususunda;

                Gereğini bilgilerinize rica ederim.

1)    KARAR NO: 234

Koçkıran Mahallesi 446 ada 7 nolu parsel sahibi Faruk ERŞİK adına imar planında ağaçlandırma alanı ve yol geçmekte olup mağduriyetimin giderilmesi için takas veya kamulaştırma yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; imar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde imar plan taslağının mevcut hali hazır durumuna istinaden komisyonumuza sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

2)    KARAR NO: 235

10.08.2015 tarihli 9-408 nolu meclis kararında belirtilen 385 ada 11 ve 12 nolu parseller için meclis kararının yeniden düzenlenmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; yapılan çalışmada 385 ada 11 nolu parselin yola giren alana karşılık olarak belediyemize ait olan 385 ada 12 nolu parselin bedelsiz olarak 385 ada 11 nolu parsel sahibine satış yapılması uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

3)    KARAR NO:236

Mülkiyeti Tuana Otomotiv iletişim İnş.Loj.Ant,Pet.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. ne ait olan 627 ada 132 nolu parselde bitişik nizam 5 kat olan yerin 6 kat olarak tadilatın  yapılması ve hmaxın 15.5 metreden 24.5 metre olarak imar tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

4)    KARAR NO: 237

Ahmedi Hani Mahallesi Burhan Dumlu Caddesinde mülkiyeti Ahmet ÇEKİM adına olan 22 ada 58 nolu parselde hmax oranının 24.5 metre olarak değiştirilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; 22 ada 58 nolu parselin bulunduğu imar adasının Burhan Dumlu caddesinde cephe alan parseller için Hmax oranın 24,50 m olması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

5)    KARAR NO: 238

Mülkiyeti Can Tekstil İnş. San. Dış Tic.Ltd. Şti’ne ait olan 143 ada 39 nolu parselde şirket yetkilisi olarak Abubekir DEMİR’ in başvurusu ile parselde cami ve taziye evi olarak imar plan tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; Yeni Mahalle Abdülbari Goozel Caddesinde cephe alan parsel bölge olaraktan Cami ve Taziye yerine ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Komisyonumuzca 143 ada 39 nolu parselde imar plan tadilatı yapılarak konut alanından cami ve taziye evi olarak plan tadilatının yapılması uygundur. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi

6)    KARAR NO: 239

Ahmedi Hani Mahallesi Ararat sokakta mülkiyeti İkram KONYAR’a ait olan 308 ada 88 nolu parselde hmax oranın 18.50 olması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; yapılan arazi keşfinde mevcut yapıların Hmax oranın artırılması ile mevcut yapılarında görümünü bozacağından Hmax oranın artırılması uygun değildir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi

7)    KARAR NO:240

Mülkiyeti Murat İSMAİLOĞULLARI adına 332 ada 30 nolu parselde bitişik 5 kat izninin 6 kat olarak yapılması ve hmaxın oranının 24.50 metre olması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; İmar konunun daha iyi araştırılabilmesi için bir sonraki aya ertelenmesi uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

8)    KARAR NO:241

Sarıgül Mahallesi Mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan 146/1, 147/1 ve 148/1 ada/parsellerin konut alanında eğitim alanına olarak imar plan tadilatı yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; 146 ada 1 parsel, 147 ada 1 parsel ve 148 ada 1 nolu parsellerin imar planında konut alanı olarak belirlenmiş olup, eğitim tesis alanı için parsellerin ayrık nizam dört kat olması, komşulardan ve imar yollarında en az on metre yapı yaklaşma sınırının bırakılması ve Hmax oranında 15,50 metre olması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi

 

9)    KARAR NO:242

İlçenin Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 27.04.2016 tarih ve 63240117-750-E.4705529 sayılı yazısına istinaden İlçenin Sarıgül Mahallesi 146/1 ve147/1 parseller arasında bulunan yolun kaldırılması ve 146/1 147/1 ve 148/1 nolu parsellerin eğitim alanına dönüştürülmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde Sarıgül Mahallesi 146 ada 1 nolu parsel ile 147 ada 1 nolu parsel imar adası bazında yedi metrelik imar yolu geçtiği görülmüştü. İki parsel arasında yaya yolu bırakıldığı görülmüş olup komisyonumuzca yedi metrelik imar yolunun kaldırılması ile 146 ada 1 parsel ve 147 ada 1 parsel birleştirilip tüm parsel haline geleceği ve bütün olarak eğitim tesis alanı olarak daha da kullanışlı hale geleceğinden  komisyonumuzca parseller arasında geçen yedi metrelik imar yolunun kaldırılmasında; birleşecek olan parsellerinde sadece eğitim tesis alanı olarak kullanılması koşulu ile uygun görülmüştür. 146 ada 1 parsel, 147 ada 1 parsel ve 148 ada 1 nolu parsellerin imar planında konut alanı olarak belirlenmiş olup, eğitim tesis alanı için  parsellerin ayrık nizam dört kat olması, komşulardan ve imar yollarında en az on metre yapı yaklaşma sınırının bırakılması ve Hmax oranında 15,50 metre olması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

10) KARAR NO:243

Mülkiyeti Mahmut CAN’a ait 318 ada 67 nolu parselde geçen imar yolunun iptal edilmesi hakkında imar komisyonumuzca bilgi sunulması; yapılan arazi keşfinde 318 ada 67 nolu parselde geçen imar yolunun yaya ve trafik yolu olduğundan yolun iptali uygun değildir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

11) KARAR NO:244

İlçenin Vatan Mahallesi 265 ada 21 ve 23 nolu parsellerde geçen imar yollunun iptal edilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; yapılan arazi keşfinde 265 ada 21 ve 23 nolu parsellerde geçen imar yolu yaya ve trafik yolu olduğundan iptali uygun değildir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

12) KARAR NO: 245

İlçenin Koçkıran Mahallesi 334 ada 22 nolu parselin bitişik nizam 5 kat olan nizamın 6 kat olarak değiştirilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; yapılan arazi keşfinde parselde yapılacak olan kat artışının plan taslağının detaylı incelenmesi hususunda bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

13) KARAR NO: 246

Mal Müdürlüğünün 18.04.2016 tarih ve 93420350-952.04.04.01-429 sayılı yazılarına istinaden 23.02.2106 tarihli ve 773 sayılı ilanınızdaki askı ilanına verilmiş olan 104,105 ve 130 karar nolu itirazlar hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması;  İmar komisyonumuzca askı ilanına yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup 23/02/2016 tarih ve 773 sayılı askı ilanında 104, 105 ve 130 nolu kararlar,  yapılan itiraza istinaden Mayıs 2016 gündeminde belediye meclisimizce kararlar reddedilmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

14) KARAR NO:247

Mülkiyeti Ali AKBOĞA adına kayıtlı İlçenin Sağdıç Köyü 1093 nolu parselin imar planında ağaçlandırma alanı olarak geçmekte olan ağaçlandırma alanının kaldırılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; yapılan arazi ve imar incelenmesinde 1093 nolu parselde yer alan ağaçlandırma alanı 10/03/2004 tarihinde onaylanan imar planında heyelan riskli alan olduğundan ağaçlandırma alanı olarak planlanması yapılmıştır. Komisyonumuzca ilçe genelinde yapılacak imar güncellemesinde yapılacak zemin etüdü raporlarına istinaden değerlendirilmesi hususunda imar plan güncellemesine bırakılmıştır. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun imar güncellemesine bırakılmasına karar verildi.

15) KARAR NO:248

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Metin ÇAMLIBEL adına 50 ada 4 nolu parselde hmax ın 18.50 ola Hmax ‘ın 24.50 olması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; yapılan arazi ve imar incelenmesinde parselin Hmax oranında yapılacak artışının mevcut yapıların genel imar durumu ve Hmax oranın incelenmesi hususunda bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

16) KARAR NO: 249

 İlçemiz Uluyol Mahallesi Mustafa BUZKAN adına 88 ada 1,8,3,4,5,6,7.8 ve 17 nolu parsellerin B-4 konut ve ticari olan yapı alanının sadece ticari yapılıp yüksekliğinin Hmax 11.50 olarak değiştirilmesi hususunda  imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; yapılan arazi keşfinde ticari olarak imar plan tadılanın incelenmesi hususunda bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

17) KARAR NO: 250

İlçemiz Uluyol Mahallesi Veli GÜNER adına 300 ada 30 nolu parselde daha önce alınmış olan 04.09.2014 tarih ve 11-323 nolu meclis kararında red edilen yerin mecliste bitişik 5 kat olan yerin bitişik 6 kat olarak değiştirilmesi hususunda imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; yapılan arazi keşfinde 300 ada 30 nolu parselde kat artışının sokak bazında incelenmesi hususunda bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

18) KARAR NO:251

04.02.2016 tarih ve 2-92 nolu meclis kararında red edilen İlçemiz Çiftepınar Mahallesi Mehmet İZGİ adına 829 ada 177 nolu parselde imar durumun bitişik 6 kat olan alanının bitişik 7 kat olarak değiştirilmesi ile ilgili alınan kararın sehven alındığına dair yeniden değerlendirilmesi hususunda imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; yapılan incelenme neticesinde 04/02/2016 tarih ve 2-92 nolu meclis kararın imar komisyonu ve belediye meclisince talep uygun görülmemiş olup alınan 04/02/2016 tarih ve 2-92 nolu meclis kararın uygun olduğu ve aynen uygulanmasıdır. Bu madde metni oylamaya sunuldu. Konunun reddine karar verildi.

19) KARAR NO:252

İlçemiz Sağdıç Köyü 269, 204, 205 ve 206 nolu parsel sahipleri ve müşterek Mehmet Sait ERYILMAZ ve Hatice ERYILMAZ müştereklerinin başvurusu ile ilave imar planı yapılması hakkında imar komisyonumuzca bilgi sunulması; yapılan incelenme neticesinde bahsi geçen parsellere komşu parsellerin tamamında ilave imar kapsamında planlama yapıldığı görülmüş olup, talep edilen ilave imar planı %32 oranında yol, BHA park ve sosyal donatı alanları plan uygulama kapsamında kalması şartı ile uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

20) KARAR NO: 253

İlçemiz Uluyol Mahallesi mülkiyeti Aytaç PACAL adına 316 ada 29 nolu parsel üzerinde site alanı olarak imar plan tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; İmar komisyonumuzca yapılan incelenme neticesinde imar plan taslağının detaylı bir şekilde hazırlanarak belediye meclisimize sunulması hususunda bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

21) KARAR NO: 254

Uluyol Mahallesi mülkiyeti Tuana Otomotiv İhr. San.Tic. Ltd. Şti’ye ait 313 ada 6 ve 8 nolu parsel üzerinde imar yolunun kaldırılması ve her iki parsel üzerinde otopark yeşil alan çocuk oyun alanı bırakılmak üzere site alanı yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde 313 ada 6 nolu parsel alanı 490.00 m2 ve 313 ada 8 nolu parsel alanı 1643.61 m2’dir.  6 ve 8 nolu parselin toplam alanı 2133,61 m2 olup, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre bloklar arasında en az yapının ana kitlesi üzerinde kalan bölümlerinin yüksekliklerine göre bu Yönetmelikte belirlenen iki bina arasındaki yan bahçelerin toplamı kadar mesafe bırakılması koşulunun sağlanması, bina cephe ve derinlik koşulları ile çekme mesafe koşullarının sağlanması sonrası yapılacak  site alanındaki mevcutta bitişik nizam 6 kat olan parseller üzerinde KAKS (Emsal) artışının oluşmadığı aksine sosyal donatı alanı ile yapı kitle yoğunluğunun azaltılacağı tespit edilmiştir.Bu nedenle 6 ve 8 nolu parsel üzerindeki imar yolunun kaldırılıp her iki parsel tevhid edilerek üzerinde otopark, yeşil alan, çocuk oyun alanı bırakılmak üzere 8 kat site alanı yapılması uygundur.  

Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis üyeleri Musa ERTUĞRUL, Hamza SALMAN M.Nuri BARIŞ ve Nuri ÖZTÜRK ‘ ün ret oyuna karşılık meclisimiz oyçokluğu konunun kabulüne karar verildi.

 

 

 

22) KARAR NO: 255

İlçemiz Uluyol Mahallesi Kadri SARIBOĞA adına 315 ada 110 nolu parselin ön cephesinde 25Mt. derinliğine kadar bitişik nizam 5 kat olup geri kalan kısmının bitişik nizam 2 kattan bitişik nizam 5 kat olarak değiştirilmesi hususunda imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; yapılan incelenme neticesinde imar planında parselin tümüne bitişik beş yapılaşma uygulandığında imar adasında çarpık yapılaşmaya sebebiyet vereceğinden komisyonumuzca parselinde plan tadilatı uygun değildir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

23) KARAR NO:256

07.10.2013 tarih ve 10-330 sayılı meclis kararında alınan 45 ada 135 nolu parsele müşterekli olan Mecit GÖZÜKARA’nın hisse payının belediye adına tescili bulunan 45 ada 138 nolu parsele müşterek olduğum 5000 /29523 hisse payımın ifraz yolu ile hisseme düşen payımın tapusunun tarafıma verilmesi hususunda imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; İmar komisyonumuzca yapılan incelenme neticesinde ifraz şartlarının incelenmesi hususunda bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

24) KARAR NO : 257

İlçemiz Çiftepınar Mahallesi Ulaş Baycan adına 31 ada 43 nolu parselde geçen imar yolunun kaldırılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; yapılan incelenme neticesinde parselinde geçen imar yolun yaya ve trafik imar yolu olduğundan iptali uygun olmayıp ilçe genelinde yapılacak imar güncellemesine bırakılmıştır. Meclis oybirliği ile konunun imar güncellemesine bırakılmasına karar verildi. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun imar güncellemesine bırakılmasına karar verildi

25) KARAR NO: 258

İlçemiz Çiftepınar Mahallesi Mustafa KANDEMİR adına 117 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerde bulunan mevcut binaların ruhsat işlemlerinin yapılması için nizam ve hmax’ın 21.50 olması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması; parselin yer aldığı imar adasında nizam değişikliği ve hmax oran artışının mevcut yapılaşmayı bozacağından uygun değildir. İlçe genelinde yapılacak imar güncellemesine bırakılmıştır. Meclis oybirliği ile konunun imar güncellemesine bırakılmasına karar verildi. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun imar güncellemesine bırakılmasına karar verildi

 

 

 

TÜM HALKIMIZA DUYURULUR.

 

BaŞa al