TEMMUZ AYI ASKI İLANIDIR

3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince 14-14 Temmuz  2016 ve 7  nolu meclis kararlarının 1 (bir) aylık askı süresince halka duyurulması hususunda;

                Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

1)    KARAR NO: 289

 Koçkıran Mahallesi 446 ada 7 nolu parsel sahibi Faruk ERŞİK adına imar planında ağaçlandırma alanı ve yol geçmekte olup mağduriyetimin giderilmesi için takas veya kamulaştırma yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

2)    KARAR NO:290

 Mülkiyeti Tuana Otomotiv iletişim İnş.Loj.Ant,Pet.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. ne ait olan 627 ada 132 nolu parselde bitişik nizam 5 kat olan yerin 6 kat olarak tadilatın  yapılması ve hmaxın 15.5 metreden 24.5 metre olarak imar tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi

3)    KARAR NO: 291

Mülkiyeti Murat İSMAİLOĞULLARI adına 332 ada 30 nolu parselde bitişik 5 kat izninin 6 kat olarak yapılması ve hmaxın oranının 24.50 metre olması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

4)    KARAR NO:292

İlçenin Koçkıran Mahallesi 334 ada 22 nolu parselin bitişik nizam 5 kat olan nizamın 6 kat olarak değiştirilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

5)    KARAR NO: 293

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Metin ÇAMLIBEL adına 50 ada 4 nolu parselde hmax ın 18.50 ola Hmax ‘ın 24.50 olması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

6)    KARAR NO:294

 İlçemiz Uluyol Mahallesi Mustafa BUZKAN adına 88 ada 1,8,3,4,5,6,7.8 ve 17 nolu parsellerin B-4 konut ve ticari olan yapı alanının sadece ticari yapılıp yüksekliğinin Hmax 11.50 olarak değiştirilmesi hususunda imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

7)    KARAR NO:295

İlçemiz Uluyol Mahallesi Veli GÜNER adına 300 ada 30 nolu parselde daha önce alınmış olan 04.09.2014 tarih ve 11-323 nolu meclis kararında red edilen yerin mecliste bitişik 5 kat olan yerin bitişik 6 kat olarak değiştirilmesi hususunda imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

8)    KARAR NO:296

İlçemiz Uluyol Mahallesi mülkiyeti Aytaç PACAL adına 316 ada 29 nolu parsel üzerinde site alanı olarak imar plan tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

9)    KARAR NO: 297

07.10.2013 tarih ve 10-330 sayılı meclis kararında alınan 45 ada 135 nolu parsele müşterekli olan Mecit GÖZÜKARA’nın hisse payının belediye adına tescili bulunan 45 ada 138 nolu parsele müşterek olduğum 5000 /29523 hisse payımın ifraz yolu ile hisseme düşen payımın tapusunun tarafıma verilmesi hususunda imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

10) KARAR NO: 298

Sarıgül Mahallesi 106 ve 107 nolu parsellerde spor kompleksi alanı için belediyemizce imar planının yapılması hakkında mecliste karar alınması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

11) KARAR NO:299

 06.06.2016 tarih ve 275 sayılı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğinin yazısına istinaden alt ve üst yapı hizmetleri ile sosyal yardımların yapılması hakkında gündem maddesini meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi

12) KARAR NO:300

İlçenin İshakpaşa Mahallesi 294 ada 35 nolu parsel sahibi Mustafa YARDIMCI adına parselinde yer alan yolun her iki komşu tarafından da eşit şekilde alınması hususunda imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

13) KARAR NO: 301

İlçenin Abdigör Mahallesi Abdulcebbar İSSİ adına 394 ada 1 nolu parselde yer alan 60 m2 lik park alanının kaldırılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

14) KARAR NO: 302

Çiftepınar Mahallesi Bahçelievler Sokakta Hediye ERYILMAZ adına 45 ada 24 nolu parsel sahibi ve Bahçelievler Sokakta bulunan Musa EVREN adına 45 ada 87 nolu parsel,Bahçelievler Sokakta bulunan İbrahim TEKDEMİR adına 45 ada 88 nolu parsel sahiplerinin başvuruları neticesinde 2 kat olan yerin bitişik nizam 6 kat olarak imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

15) KARAR NO: 303

İlçenin Koçkıran Mahallesi Selahattin AKKURT adına 680 nolu parselde geçen ağaclandırma alanının kaldırılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

16) KARAR NO: 304

İlçenin Büyük Ağrı Mahallesi Abdullah DOĞAN adına 259 ada 4 nolu parsel üzerinde geçen imar yolunun iptal edilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması,  İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

17) KARAR NO: 305

İlçenin Ahmedi Hani Mahallesi Önder Sokakta Abdulsellam YILDIRIM adına 22 ada 32 nolu parsel üzerinde kat artırımın yapılması hakkında imar komisyonumuzca bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

18) KARAR NO: 306

İlçenin Koçkıran Mahallesi Mehmet ÖNCÜ adına 327 ada 11 nolu parsel üzerinde iki kat yerin 5 kat olarak imar tadilatının yapılması hakkında  imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

19) KARAR NO: 307

İlçenin Uluyol Mahallesi Orhan TEMEL adına Eşi Kevser TEMEL’in  başvurusu ile 61 ada 45 nolu parsel üzerinde geçen imar yolunun iptali veya kaydırılması hakkında imar komisyonumuzca bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

20) KARAR NO: 308

İlçenin Koçkıran Mahallesi Ali DEMİR adına 396 ada 46 nolu parsel üzerinde geçen imar yolunun iptali hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

21) KARAR NO: 309

İlçenin Uluyol Mahallesi Yasin KOÇ adlı vatandaşın başvurusu ile 301 ada 30,31 ve 45 nolu parsellerin mevcut hali ile ifrazının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

22) KARAR NO: 310

İlçenin Abdigör Mahallesi Koçkıran Caddesi için Abdigör Mahalle muhtarı Mehmet GÜLTEKİ’nin başvurusu ile caddenin bitişik nizam ve kat artışının verilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

23) KARAR NO: 311

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Musa ETİNGÜN vekili Ali ETİNGÜN’ün tarafından yapılan başvuru ile 36 ada 63 nolu parselde ayrık 2 kat olan nizamın ayrık 3 kat olarak imar tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

24) KARAR NO: 312

İlçenin Uluyol Mahallesi Tuana Otomotiv Loj.İnş.adına Mustafa AKDAĞ adına başvurusu ile 227 ada 15 nolu parselde bulunan park alanının kaldırılması veya uygun bir arsa ile takas edilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

25) KARAR NO: 313

İlçenin Yeni Mahalle Kerem MENGİ adına 592 ada 16 nolu parsel üzerinde bulunan park alanının kaldırılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

26) KARAR NO: 314

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Saim ŞAHİN adına 32 ada 3 nolu parselde  geçen imar yolunun kaydırılarak parsel sınırında geçirilerek imar tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

27) KARAR NO: 315

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Mustafa KAYA adına 51 ada 9 nolu parselde 2015 tarih ve 9-407 nolu meclis kararının tekrardan gözden geçirilerek takas veya kamulaştırma veya yapı izninin verilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

28) KARAR NO: 316

İlçenin İshakpaşa Mahallesi Mehmet Sebih KILIÇ adına 610 ada 14 nolu parselde ayrık nizam olan yerin bitişik nizam olarak imar planı tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

29) KARAR NO: 317

İlçenin Küçük Ağrı Caddesi Mahallesi Ahmet ARIK adına 45 ada 22 nolu parselde bitişik 2 kat olan yerin bitişik nizam 6 kat olarak imar planının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

30) KARAR NO:318

Uluyol Mahallesi 1229/6,1230/1,716/2,1229/1,1229/9 ve 228/91 nolu parsel sahiplerinin başvurusu ile ayrık nizam 2 kat yerin ayrık nizam 3 kat olarak imar tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

31) KARAR NO : 319

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Aydın POLAT adına 615 ada 3 parsel ve 1010 ada 12 nolu parsellerde geçen 7 metrelik imar yolunun kendi parsel sınırları içerisinde kaydırılması hakkında imar komisyonumuzca bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

32) KARAR NO:320

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Ahmet TAŞDEMİR adına 120 ada 5 nolu parselde geçen 7 metrelik imar yolunun iptal edilmesi hakkında imar komisyonumuzca bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

33) KARAR NO:321

İlçenin Uluyol Mahallesi Halis KOÇ adına 312 ada 60 nolu parselde bitişik nizam olarak imar tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

34) KARAR NO:322

02.06.2016 tarih ve 16249 sayılı Aras Edaş Elektrik Dağıtım A.Ş.(Yatırımlar ve Tesis Koordinatörlüğünün) trafo yerlerinin imar planına işlenmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonu çalışmalarını bitirmediğinden dolayı meclisimiz bir sonraki aya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

TÜM HALKIMIZA DUYURULUR.

 

BaŞa al