AĞUSTOS AYI ASKI İLANIDIR

3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince 02-08 Ağustos 2016 ve 8  nolu meclis kararlarının 1 (bir) aylık askı süresince halka duyurulması hususunda;

                Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

1)    KARAR NO:343

Koçkıran Mahallesi 446 ada 7 nolu parsel sahibi Faruk ERŞİK adına imar planında ağaçlandırma alanı ve yol geçmekte olup mağduriyetimin giderilmesi için takas veya kamulaştırma yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması.

       5393 Sayılı Kanun, Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin katılamayacağı toplantılar belirtilmiştir. Belediye Başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran; kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantısına katılamazlar. Yasa gereği gündem maddesine geçilmeden önce belediye meclis üyesi Bülent ERŞİK belediye meclis toplantısına katılmayarak, bu gündem maddesi görüşüldü.

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde imar plan taslağının mevcut hali hazır durumuna istinaden komisyonumuza sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

2)    KARAR NO: 344

Mülkiyeti Tuana Otomotiv iletişim İnş.Loj.Ant,Pet.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. ne ait olan 627 ada 132 nolu parselde bitişik nizam 5 kat olan yerin 6 kat olarak tadilatın  yapılması ve hmaxın 15.5 metreden 24.5 metre olarak imar tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, imar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

3)    KARAR NO:345

Mülkiyeti Murat İSMAİLOĞULLARI adına 332 ada 30 nolu parselde bitişik 5 kat izninin 6 kat olarak yapılması ve hmaxın oranının 24.50 metre olması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca konunun daha iyi araştırılabilmesi için bir sonraki aya ertelenmesi uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

4)    KARAR NO: 346

İlçenin Koçkıran Mahallesi 334 ada 22 nolu parselin bitişik nizam 5 kat olan nizamın 6 kat olarak değiştirilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde parselde yapılacak olan kat artışının plan taslağının detaylı incelenmesi hususunda bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

5)    KARAR NO: 347

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Metin ÇAMLIBEL adına 50 ada 4 nolu parselde hmax ın 18.50 ola Hmax ‘ın 24.50 olması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi ve imar incelenmesinde parselin Hmax oranında yapılacak artışının mevcut yapıların genel imar durumu ve Hmax oranın incelenmesi hususunda bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir.  Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

6)    KARAR NO :348-

 İlçemiz Uluyol Mahallesi Mustafa BUZKAN adına 88 ada 1,8,3,4,5,6,7.8 ve 17 nolu parsellerin B-4 konut ve ticari olan yapı alanının sadece ticari yapılıp yüksekliğinin Hmax 11.50 olarak değiştirilmesi hususunda imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, 50 metrelik karayolunda cephe alan parseller konum itibari ile ticari alana müsait olduğu komisyonumuzca tespiti yapılmıştır. 88 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 17 nolu parsellerin tevhit edilmesi koşulu ile ticari alan olarak imar planın yapılması ve Hmax oranın 11,50 metre olması imar komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis üyelerinden M.Nuri BARIŞ ve Nuri ÖZTÜRK’ün çekimser oylarına karşılık meclisimiz oyçokluğu ile konunun kabulüne karar verildi

7)    KARAR NO: 349

İlçemiz Uluyol Mahallesi Veli GÜNER adına 300 ada 30 nolu parselde daha önce alınmış olan 04.09.2014 tarih ve 11-323 nolu meclis kararında red edilen yerin mecliste bitişik 5 kat olan yerin bitişik 6 kat olarak değiştirilmesi hususunda imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, 300 ada 30 nolu parselde kat artışının sokak bazında incelenmiş ve komşu parsellerin bitişik nizam 6 kata tabi olduğu görülmüştür. İshakpaşa Mahallesi Çayır sokak Ağrı caddesinden Gülveren sokağa kadar olan sınırın,   imar adası bazında 15 metrelik imar yolun her iki cephesinde;  bitişik altı kat olması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

8)    KARAR NO: 350

İlçemiz Uluyol Mahallesi mülkiyeti Aytaç PACAL adına 316 ada 29 nolu parsel üzerinde site alanı olarak imar plan tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan incelenme neticesinde imar plan taslağının detaylı bir şekilde hazırlanarak belediye meclisimize sunulması hususunda bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

9)    KARAR NO:351

07.10.2013 tarih ve 10-330 sayılı meclis kararında alınan 45 ada 135 nolu parsele müşterekli olan Mecit GÖZÜKARA’nın hisse payının belediye adına tescili bulunan 45 ada 138 nolu parsele müşterek olduğum 5000 /29523 hisse payımın ifraz yolu ile hisseme düşen payımın tapusunun tarafıma verilmesi hususunda imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan incelenme neticesinde ifraz şartlarının incelenmesi hususunda bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

10) KARAR NO:352

Sarıgül Mahallesi 106 ve 107 nolu parsellerde spor kompleksi alanı için belediyemizce imar planının yapılması hakkında mecliste karar alınması, İmar komisyonumuzca yapılacak detaylı incelenme sonrası konunun bir sonraki aya ertelenmesi uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

11) KARAR NO:354

İlçenin İshakpaşa Mahallesi 294 ada 35 nolu parsel sahibi Mustafa YARDIMCI adına parselinde yer alan yolun her iki komşu tarafından da eşit şekilde alınması hususunda imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılacak detaylı incelenme sonrası konunun bir sonraki meclis gündemine  ertelenmesi uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

12) KARAR NO: 355

İlçenin Abdigör Mahallesi Abdulcebbar İSSİ adına 394 ada 1 nolu parselde yer alan 60 m2 lik park alanının kaldırılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde park alanın kaldırılması uygun görülmemiş olup ilçe geneleninin de yapılacak imar plan güncellemesine bırakılmıştır. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

13) KARAR NO:356

Çiftepınar Mahallesi Bahçelievler Sokakta Hediye ERYILMAZ adına 45 ada 24 nolu parsel sahibi ve Bahçelievler Sokakta bulunan Musa EVREN adına 45 ada 87 nolu parsel,Bahçelievler Sokakta bulunan İbrahim TEKDEMİR adına 45 ada 88 nolu parsel sahiplerinin başvuruları neticesinde 2 kat olan yerin bitişik nizam 6 kat olarak imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılacak detaylı incelenme sonrası konunun bir sonraki meclis gündemine ertelenmesi uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

14) KARAR NO:357

İlçenin Koçkıran Mahallesi Selahattin AKKURT adına 680 nolu parselde geçen ağaçlandırma alanının kaldırılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde detaylı plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir.  Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

15) KARAR NO: 358

İlçenin Büyük Ağrı Mahallesi Abdullah DOĞAN adına 259 ada 4 nolu parsel üzerinde geçen imar yolunun iptal edilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde parselde geçen imar yolunun devamı olduğu ve yaya, trafik yolu olduğundan iptali uygun olmayıp ilçe genelinde imar plan güncellemesine bırakılmıştır. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

16) KARAR NO: 359

İlçenin Ahmedi Hani Mahallesi Önder Sokakta Abdulsellam YILDIRIM adına 22 ada 32 nolu parsel üzerinde kat artırımın yapılması hakkında imar komisyonumuzca bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde detaylı plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

17) KARAR NO:360

İlçenin Koçkıran Mahallesi Mehmet ÖNCÜ adına 327 ada 11 nolu parsel üzerinde iki kat yerin 5 kat olarak imar tadilatının yapılması hakkında  imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde detaylı plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

18) KARAR NO:361

İlçenin Uluyol Mahallesi Orhan TEMEL adına Eşi Kevser TEMEL’in  başvurusu ile 61 ada 45 nolu parsel üzerinde geçen imar yolunun iptali veya kaydırılması hakkında imar komisyonumuzca bilgi sunulması,  İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde 61 ada 45 nolu parselde geçem imar yolu devamı olduğu ve planda trafik yolu olarak bırakılmıştır. Komisyonumuzca ilçe genelinde yapılacak imar güncellemesine bırakılmıştır. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

19) KARAR NO:362

İlçenin Koçkıran Mahallesi Ali DEMİR adına 396 ada 46 nolu parsel üzerinde geçen imar yolunun iptali hakkında imar komisyonumuzca bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde detaylı plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

20) KARAR NO:363

İlçenin Uluyol Mahallesi Yasin KOÇ adlı vatandaşın başvurusu ile 301 ada 30,31 ve 45 nolu parsellerin mevcut hali ile ifrazının yapılması hakkında imar Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda parsellerin mevcut halihazır durumuna göre komşuların tevhit ve ifrazına rıza gösterdiği beyan etmişlerdir.Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmenliğinin Üçüncü Bölüm Arsa Ve Yapılar İle İlgili Hükümler Parsel Büyüklükleri 17. Maddesine göre parsellerin cephe ve derinliklerinin sağlanmadığı görülmüştür. Komisyonumuzca vatandaşlarla yapılan görüşmede mağduriyetin olduğu ve vatandaşlarının mağduriyetinin ortadan kaldırılması hususunda imar komisyonumuzca mevut yapılara göre parsellerin tevhiden ifraz edilmesi ve ruhsat-yapı kullanım izin belgesi işlemlerinin yapılması uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi

21) KARAR NO:364

İlçenin Abdigör Mahallesi Koçkıran Caddesi için Abdigör Mahalle muhtarı Mehmet GÜLTEKİ’nin başvurusu ile caddenin bitişik nizam ve kat artışının verilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması,İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde detaylı plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

22) KARAR NO:365

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Musa ETİNGÜN vekili Ali ETİNGÜN’ün tarafından yapılan başvuru ile 36 ada 63 nolu parselde ayrık 2 kat olan nizamın ayrık 3 kat olarak imar tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde detaylı plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

23) KARAR NO:366

İlçenin Uluyol Mahallesi Tuana Otomotiv Loj.İnş.adına Mustafa AKDAĞ adına başvurusu ile 227 ada 15 nolu parselde bulunan park alanının kaldırılması veya uygun bir arsa ile takas edilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde detaylı plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

24) KARAR NO:367

İlçenin Yeni Mahalle Kerem MENGİ adına 592 ada 16 nolu parsel üzerinde bulunan park alanının kaldırılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde detaylı plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

25) KARAR NO:368

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Saim ŞAHİN adına 32 ada 3 nolu parselde geçen imar yolunun kaydırılarak parsel sınırında geçirilerek imar tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde detaylı plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

26) KARAR NO :369

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Mustafa KAYA adına 51 ada 9 nolu parselde 2015 tarih ve 9-407 nolu meclis kararının tekrardan gözden geçirilerek takas veya kamulaştırma veya yapı izninin verilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde detaylı plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

27) KARAR NO:370

İlçenin İshakpaşa Mahallesi Mehmet Sebih KILIÇ adına 610 ada 14 nolu parselde ayrık nizam olan yerin bitişik nizam olarak imar planı tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde parselin yer aldığı imar adası ayrık nizam olduğu ve bitişik nizam verilmesi durumunda çarpık yapılaşmaya sebebiyet vereceğinden istenilen bitişik nizam uygun görülmemiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

28) KARAR NO:371

İlçenin Küçük Ağrı Caddesi Mahallesi Ahmet ARIK adına 45 ada 22 nolu parselde bitişik 2 kat olan yerin bitişik nizam 6 kat olarak imar planının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde parselin detaylı plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

29) KARAR NO :372

Uluyol Mahallesi 1229/6,1230/1,716/2,1229/1,1229/9 ve 228/91 nolu parsel sahiplerinin başvurusu ile ayrık nizam 2 kat yerin ayrık nizam 3 kat olarak imar tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde parselin ayrık nizam iki kattan ayrık nizam üç kat plan tadilatı yapılması durumunda imar adası bazında çarpık yapılaşmaya yol açtığından dolayı istenilen kat artışı uygun görülmemiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

30) KARAR NO 373

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Aydın POLAT adına 615 ada 3 parsel ve 1010 ada 12 nolu parsellerde geçen 7 metrelik imar yolunun kendi parsel sınırları içerisinde kaydırılması hakkında imar komisyonumuzca bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde 615 ada 3 parsel ve 1010 ada 12 nolu parselde geçen imar yolunun kaydırılması için yapılan başvuru dilekçesi incelenmiş olup talep edilen yolun kaydırılması komisyonumuzca ilçe genelinde yapılacak imar güncellemesine bırakılmıştır. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

31) KARAR NO;374

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Ahmet TAŞDEMİR adına 120 ada 5 nolu parselde geçen 7 metrelik imar yolunun iptal edilmesi hakkında imar komisyonumuzca bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi incelemesinde parsel geçen imar yolunun yaya ve trafik yolu olarak imar planımızda planlamış olup yol iptali durumunda ulaşım yönünde planda sıkıntı yaratacağından istenilen yolun iptali uygun görülmemiş olup ilçe genelinde yapılacak imar güncellenmesinde talebin değerlendirilmesinde komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi

32)

BaŞa al