EYLÜL AYI ASKI İLANIDIR

 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince 06-19 Eylül 2016 ve 9  nolu meclis kararlarının 1 (bir) aylık askı süresince halka duyurulması hususunda;

                Gereğini bilgilerinize rica ederim. 

1)   KARAR NO: 413

Koçkıran Mahallesi 446 ada 7 nolu parsel sahibi Faruk ERŞİK adına imar planında ağaçlandırma alanı ve yol geçmekte olup mağduriyetimin giderilmesi için takas veya kamulaştırma yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması, İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde parsel üzerinde ağaçlandırma alanı ve imar yollarının geçmekte olduğu görülmüştür. Komisyonumuzca ağaçlandırma alanın tadilatı ilçe genelinde yapılacak imar planı güncelleşmesine bırakılmıştır. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 

2)   KARAR NO: 414

Mülkiyeti Tuana Otomotiv iletişim İnş.Loj.Ant.Pet.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. ne ait olan 627 ada 132 nolu parselde bitişik nizam 5 kat olan yerin 6 kat olarak tadilatın yapılması ve hmaxın 15.5 metreden 24.5 metre olarak imar tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması. 

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

 

3)   KARAR NO: 415

Mülkiyeti Murat İSMAİLOĞULLARI adına 332 ada 30 nolu parselde bitişik 5 kat izninin 6 kat olarak yapılması ve hmaxın oranının 24.50 metre olması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması. 

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

 

4)   KARAR NO: 416

İlçenin Koçkıran Mahallesi 334 ada 22 nolu parselin bitişik nizam 5 kat olan nizamın 6 kat olarak değiştirilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması.

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

5)   KARAR NO: 417

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Metin ÇAMLIBEL adına 50 ada 4 nolu parselde hmax ın 18.50 ola Hmax 'ın 24.50 olması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması. 

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde sokak bazında yapılan çalışmalarda mevcut binalarının Hmax oranın da artış olmadığı ve yapıların Hmax oranın 24.50 m göre yapılmadığı gözlemlenmiştir. 50 ada 4 nolu parselde Hmax oranın 24.50 m artırılması ile çarpık yapılaşmaya yol açacağından dolayı komisyonumuzca istenilen Hmax oranı uygun değildir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

6)   KARAR NO: 418

İlçemiz Uluyol Mahallesi Veli GÜNER adına 300 ada 30 nolu parselde daha önce alınmış olan 04.09.2014 tarih ve 11-323 nolu meclis kararında red edilen yerin mecliste bitişik 5 kat olan yerin bitişik 6 kat olarak değiştirilmesi hususunda imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması.

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

 

7)   KARAR NO:419

İlçemiz Uluyol Mahallesi mülkiyeti Aytaç PACAL adına 316 ada 29 nolu parsel üzerinde site alanı olarak imar plan tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması

İmar komisyonumuzca yapılan incelenme neticesinde parsel ayrık nizama tabi olduğu etrafındaki imar adalarının da ayrık nizama tabi olduğu görülmüştür. Ayrık nizam iki kata tabi olan parselin;  kat artışı ve Hmax oranın verilmesi durumunda çarpık yapılaşmaya yol açılacağı ve yoğunlaşma nedeni ile sosyal donatı alanlarının karşılamayacağı görülmüştür. Komisyonumuzca istenilen site izni uygun görülmemiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 

8)   KARAR NO:420

07.10.2013 tarih ve 10-330 sayılı meclis kararında alınan 45 ada 135 nolu parsele müşterekli olan Mecit GÖZÜKARA'nın hisse payının belediye adına tescili bulunan 45 ada 138 nolu parsele müşterek olduğum 5000 /29523 hisse payımın ifraz yolu ile hisseme düşen payımın tapusunun tarafıma verilmesi hususunda imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması.

İmar komisyonumuzca yapılan incelenme neticesinde detaylı incelenmesi hususunda bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

9)   KARAR NO: 421

Sarıgül Mahallesi 106 parselde spor kompleksi alanı için belediyemizce imar planının yapılması hakkında mecliste karar alınması

İmar komisyonumuzca yapılacak spor kompleks alanın belediyemizin ihtiyaç duyduğu alanın karşılanması için Sarıgül mahallesi 106 nolu parsel de kurumumuzca müşterek bulunduğumuz parselde ilave imar planın yapılması hakkında komisyonumuzca yapılan arazi keşfin de;  parsel alanın uygun olduğu görülmüştür.  Müşterek sahipleri ile yapılan görüşme neticesinde, 106 nolu parselde yapılacak imar planında sadece spor kompleks alanı ile sınırlı kalmayıp belediyenin;  ihtiyaç duyulan alanın spor kompleks alanı, Bha, Park, sosyal donatı alanları veya yeşil alan olarak da kullanıma uygun olacak şekilde imar planın yapılması uygun olacağı kanaatine varılıştır. Sarıgül Mahallesi 106 nolu parselin ilave imar planı ve ifrazının kurumumuzca yapılması ve yapılacak ilave imar planında Belediyemizin hisse oranı haricinde   diğer hissedarlarında yüzde otuz iki (%32) oranında kesinti yapılarak ilave imar planında BHA ( Belediye Hizmet Alanı) ve imar yolları bırakılması ile Sarıgül Mahallesi 106 nolu parsel de ilave imar planının yapılması uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi

 

10) KARAR NO:422

İlçenin İshakpaşa Mahallesi 294 ada 35 nolu parsel sahibi Mustafa YARDIMCI adına parselinde yer alan yolun her iki komşu tarafından da eşit şekilde alınması hususunda imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması.

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde parselde geçen imar yolunun komşu parsel de geçecek şekilde eşit şekilde geçirilmesi için 10/03/2004 yılında onaylanan imar planın askı ilanına çıkarılmış olup yapılan askı ilanında itiraz edilmediği görülmüştür. Komisyonumuzca yolun kaydırılması uygun olmayıp ilçe genelinde yapılacak imar plan güncellemesine bırakılmıştır Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi

 

11) KARAR NO:423

Çiftepınar Mahallesi Bahçelievler Sokakta Hediye ERYILMAZ adına 45 ada 24 nolu parsel sahibi ve bahçelievler sokakta bulunan Musa EVREN adına 45 ada 87 nolu parsel, bahçelievler sokakta bulunan İbrahim TEKDEMİR adına 45 ada 88 nolu parsel sahiplerinin başvuruları neticesinde 2 kat olan yerin bitişik nizam 6 kat olarak imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması.

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde belirtilen ada ve parsellerde yapılacak kat artışında doğacak yoğunlaşma karşı park ve sosyal donatı alanlarının karşılanmadığı görülmüş olup istenilen kat artırımı komisyonumuzca uygun görülmemiştir. İlçe genelinde yapılacak imar güncellemesine bırakılmıştır. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 

12) KARAR NO: 424

İlçenin Koçkıran Mahallesi Selahattin AKKURT adına 680 nolu parselde geçen ağaçlandırma alanının kaldırılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması. 

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde parselde yer alan ağaçlandırma alanın heyelan riski olduğundan imar planımızda bırakıldığı görülmüştür. İstenilen plan tadilatının uygun olmadığı ve ilçe genelinde yapılacak plan güncellemesine bırakılmıştır. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 

13) KARAR NO:425

İlçenin Ahmedi Hani Mahallesi Önder Sokakta Abdulsellam YILDIRIM adına 22 ada 32 nolu parsel üzerinde kat artırımın yapılması hakkında imar komisyonumuzca bilgi sunulması.

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

 

14) KARAR NO: 426

İlçenin Koçkıran Mahallesi Mehmet ÖNCÜ adına 327 ada 11 nolu parsel üzerinde iki kat yerin 5 kat olarak imar tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması.

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde parselde yapılacak kat artışının yoğunlaşma oranında artış yaşanacağı ve sosyal donatı alanların yetersiz kaldığından istenilen kat artışı uygun görülmemiştir.Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 

15) KARAR NO: 427

İlçenin Koçkıran Mahallesi Ali DEMİR adına 396 ada 46 nolu parsel üzerinde geçen imar yolunun iptali hakkında imar komisyonumuzca bilgi sunulması.

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde parselde geçen imar yolun yaya ve trafik yolu olduğundan yolun iptali uygun değildir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 

 

 

 

 

16) KARAR NO: 428

İlçenin Abdigör Mahallesi Koçkıran Caddesi için Abdigör Mahalle muhtarı Mehmet GÜLTEKİ'nin başvurusu ile caddenin bitişik nizam ve kat artışının verilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması,

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde Abdigör Mahallesi Koçkıran Caddesi için istenilen nizam değişikliği ve kat artışın da genel bölgedeki imar planında çarpık yapılaşmaya sebebiyet olacağından komisyonumca uygun görülmemiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 

 

17) KARAR NO:429

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Musa ETİNGÜN vekili Ali ETİNGÜN'ün tarafından yapılan başvuru ile 36 ada 63 nolu parselde ayrık 2 kat olan nizamın ayrık 3 kat olarak imar tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması.

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde parselin yer aldığı imar adasında iki kat olan nizamın parselde yapılacak üç kat artışından çarpık yapılaşmaya sebebiyet vereceğinden istenilen kat artışı uygun görülmemiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 

KARAR NO:430

İlçenin Uluyol Mahallesi Tuana Otomotiv Loj.İnş.adına Mustafa AKDAĞ adına başvurusu ile 227 ada 15 nolu parselde bulunan park alanının kaldırılması veya uygun bir arsa ile takas edilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması,

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde park alanın iptali uygun olmayıp takas için ise belediyemize ait uygun arsa bulunmadığından takas yapılamamaktadır. İlçe genelinde yapılacak imar plan güncellemesine bırakılmıştır. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 

18) KARAR NO:431

İlçenin Yeni Mahalle Kerem MENGİ adına 592 ada 16 nolu parsel üzerinde bulunan park alanının kaldırılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması.

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde park alanın iptali uygun olmayıp istenilen talep komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 

19) KARAR NO:432

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Saim ŞAHİN adına 37 ada 2 nolu parselde geçen imar yolunun kaydırılarak parsel sınırında geçirilerek imar tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması.

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde 37 ada 2 nolu parselde geçen imar yolunun kaydırılması imar yolunun güzergâhı bozmakta olup istenilen yol tadilatı uygun değildir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 

20) KARAR NO:433

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Mustafa KAYA adına 51 ada 9 nolu parselde 2015 tarih ve 9-407 nolu meclis kararının tekrardan gözden geçirilerek takas veya kamulaştırma veya yapı izninin verilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması.

İmar komisyonumuzca yapılan incelemede alınan meclis kararın yerinde olduğu kanaatine varılmıştır. 51 ada 9 parsel ilçe genelinde yapılacak imar güncellemesine bırakılmıştır. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 

21) KARAR NO:434

İlçenin Küçük Ağrı Caddesi Mahallesi Ahmet ARIK adına 45 ada 22 nolu parselde bitişik 2 kat olan yerin bitişik nizam 6 kat olarak imar planının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması.

İmar komisyonumuzca yapılan incelemede 45 ada 22 nolu parsel sahibi Ahmet ARIK adına iken başka malik adına satışı gerçekleştiği tespit edilmiştir. Tapu satışından dolayı istenilen talep değerlendirmemiştir. Komisyonumuzca kararın reddine uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 

22) KARAR NO: 435

İlçenin Uluyol Mahallesi Halis KOÇ adına 312 ada 60 nolu parselde bitişik nizam olarak imar tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca bilgi sunulması 

İmar komisyonumuzca yapılan incelemede plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

 

23) KARAR NO:436

02.06.2016 tarih ve 16249 sayılı Aras Edaş Elektrik Dağıtım A.Ş.(Yatırımlar ve Tesis Koordinatörlüğünün) trafo yerlerinin imar planına işlenmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması.

İmar komisyonumuzca yapılan incelemede plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

 

24) KARAR NO: 437

 İlçenin Ahmedi Hani Mahallesi mülkiyeti Cemal Zeki OKCİ adına 21 ada 10 nolu parsel üzerinde geçen imar yolunun kaydırılması ve çıkmaz sokak olarak plan tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması

İmar komisyonumuzca yapılan incelemede 21 ada 10 nolu parsel üzerinde hâlihazırda bina olduğu görülmüştür. Parselde geçen imar yolunun mevcutta yer alan yapının sınırlarında geçmektedir. Komisyonumuzca vatandaşın mağduriyet yaşadığı ve mağduriyetinin de göz önüne alınarak parselde geçen yedi metrelik imar yolunun paralelin;  ortalama 45 metre de kuzey tarafında 12 (on iki ) metrelik imar yolunun geçtiği görülmüştür. Komisyonumuzca mağduriyetinin ortadan kaldırılması için parselde geçen imar yolunun iptal edilerek, 21 ada 10 nolu parsel, mevcuttaki binanın beş metre yapı yaklaşma sınırı bırakılarak planda yer alan imar yolunun sınır hattı boyunca kuzey tarafında yaya geçiş yolu ve güney kısmında da ara&am

BaŞa al