KASIM AYI ASKI İLANIDIR

 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince 01-15 Kasım  2016 ve 11  nolu meclis kararlarının 1 (bir) aylık askı süresince halka duyurulması hususunda;

    Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

 

 

 

KARAR NO: 517

Mülkiyeti Tuana Otomotiv iletişim İnş.Loj.Ant.Pet.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. ne ait olan 627 ada 132 nolu parselde bitişik nizam 5 kat olan yerin 6 kat olarak tadilatın yapılması ve hmaxın 15.5 metreden 24.5 metre olarak imar tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması. 

 İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde parselin imar yolunda aldığı cephe mevcut hali hazırda incelenmiş olup imar yolunun yaklaşık olarak maksimum Yedi metreye denk geldiği görülmüştür.  İmar yolunun dar olmasından dolayı istenilen kat artırımı komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 KARAR NO: 518

Mülkiyeti Murat İSMAİLOĞULLARI adına 332 ada 30 nolu parselde bitişik 5 kat izninin 6 kat olarak yapılması ve hmaxın oranının 24.50 metre olması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması. 

 İmar komisyonumuzca yapılan incelemede 332 ada 30 nolu parsel Koçkıran Mahallesi Papatya sokakta cephe alıp imar yol genişliği 10 (on) metredir. Komisyonumuzca yerinde yapılan çalışmalarda ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerde papatya sokak için yoğun talep olduğu gözlemlenmiştir. Komisyonumuzca vatandaşların yoğun talepleri üzerine Koçkıran Mahallesi Papatya Sokağın tamamında bitişik nizam altı kat olması uygun görülmüştü Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyesi Mustafa ANDİÇ’in çekimser oyuna karşılık meclisimiz oyçokluğu ile konunun kabulüne karar verildi.

 

KARAR NO: 519

İlçenin Koçkıran Mahallesi 334 ada 22 nolu parselin bitişik nizam 5 kat olan nizamın 6 kat olarak değiştirilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması.

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde 334 ada 22 nolu parsel Koçkıran Mahallesi Papatya sokakta cephe alıp imar yol genişliği 10 (on) metredir. Komisyonumuzca yerinde yapılan çalışmalarda ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerde papatya sokak için yoğun talep olduğu gözlemlenmiştir. Komisyonumuzca vatandaşların yoğun talepleri üzerine Koçkıran Mahallesi Papatya Sokağın tamamında bitişik nizam altı kat olması uygun görülmüştür. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu Yapılan oylama neticesinde meclis üyesi Mustafa ANDİÇ’in çekimser oyuna karşılık meclisimiz oyçokluğu ile konunun kabulüne karar verildi.        

               

KARAR NO: 520

07.10.2013 tarih ve 10-330 sayılı meclis kararında alınan 45 ada 135 nolu parsele müşterekli olan Mecit GÖZÜKARA’nın hisse payının belediye adına tescili bulunan 45 ada 138 nolu parsele müşterek olduğum 5000 /29523 hisse payımın ifraz yolu ile hisseme düşen payımın tapusunun tarafıma verilmesi hususunda imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması. 

İmar komisyonumuzca yapılan incelenme neticesinde 45 ada  135 nolu parselde Belediyemizin hissedar olduğu Mecit GÖZÜKARANIN kendi hissesin ifraz edilerek pay hissesini almak istemektedir. Komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde 135 nolu  parselin yaklaşık olarak yüzde yetmiş oranında işgal edildiği ve halihazırda iki katlı yapılar yapıldığı görülmüştür. Yapılan inceleme neticesinde Mecit GÖZÜKARA’nın hisse payının uzlaşma komisyonu kurularak belediyemiz adına satın alınması daha isabetli olacağı kanaatinde olup, 45 ada 135 nolu parselin tamamının Belediyenin kullanımında kalması için  Mecit GÖZÜKARA’nın hisse payının Belediyemizce satın alınması hususunda konunun araştırılması ve uzlaşma komisyonun araştırılması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.  

            

KARAR NO:522

İlçenin Çiftepınar Mahallesi İlhan KANAT ve Zeki YILDIZ mülkiyetinde olan 196 ada 166 nolu parselde mevzi imar planı yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması

 

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde parselde yapılacak ilave imar planın detaylı plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

 

KARAR NO:523

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Ahmet DEMİR mülkiyetinde olan 125 ada 15 nolu parselde Hmax oranın 15,50 metre olarak imar tadilatının yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması 

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde parselin bulunduğu imar adası ayrık nizama tabi olup Hmax oranın 6,50 metre olduğu görülmüştür. Parselin Hmax oranın 15.50 metre olması durumunda çarpık yapılaşmaya sebebiyet vereceğinden komisyonumuzca talep uygun görülmemiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 KARAR NO:524

İlçenin Hürriyet Mahallesi Mehmet Nuri KOCAMAN adına ait 196 ada 308 nolu parselde ilave imar yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde parselde yapılacak ilave imar planın detaylı plan taslağının sunulması için bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

 

KARAR NO: 525

İlçenin Ağrı Caddesi Fahrettin BOZDOĞAN adına ait 1537 nolu parsel cephesinden dolayı ruhsatın alınması hakkında mağduriyetimin giderilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması

 

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde imar işleri müdürlüğü ile yapılan araştırmada tapu satışının yapıldığı tespit edilmiştir. 1537 nolu parsel Fahrettin BOZDOĞAN adına olmadığından istenilen talep komisyonumuzca reddine karar verilmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 

 

KARAR NO:526

Ahmet ÖZBAY adına İlçenin Yeni Mahallesi 143 ada 16 nolu parselde geçen imar yolarına karşılık olarak bedelinin ödenmesi veyahut bir arsa ile takas işleminin yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması 

 

 İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi.

 

KARAR NO.527

Sanayi Mahallesi Şehirler arası otogar alanının güney kısmında bulunan Metin GÜL’e ait a bakılan arsaların imar cephesi 7 metre olup kendi parsellerinde imar yoluna terki yapılıp yaklaşık olarak imar yolunun 10 metreye çıkartılması ve daha öncesine ifrazla park alanı olarak terki yapılan arsasının imar tadilatı ile ihdas yolu ile şahısa verilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması

 

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde bir sonraki meclis gündemine ertelenmiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun ertelenmesine karar verildi. 

KARAR NO:528

Mülkiyeti İbrahim KARABOĞA’ya ait olan 346 ada 17 nolu parseldeki geçen imar yolunun iptal edilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması 

 

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde parselde geçen imar yolunun yaya ve trafik yolu olduğunda iptali uygun değildir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

KARAR NO:529

Mülkiyeti Musa ERTUĞRUL’a ait 259 ada 12 nolu parselde 2293/6266 hissesi bulunan park alanının iptal edilmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması 

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde parselde geçen imar yolunun yaya ve trafik yolu olduğunda iptali uygun değildir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi. 

 

 KARAR NO:530

Mülktiyeti Memduh ERTUĞRUL’a ait 259 ada 12 nolu parselde 2293/6266 hissesi bulunan okul alanının kaldırılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması

 

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde parselde geçen park alanın iptali uygun değildir.  Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 

KARAR NO:531

Mülkiyeti İsmet ARSLAN adına 14 ada 27 nolu parselde ayrık nizam 2 kat olan imarın bitişik nizam 6 kat olarak tadilat yapılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması

 

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde parselde yapılacak kat artırımı sokak bazında çarpık yapılaşmaya sebebiyet vereceğinden komisyonumuzca talep uygun değildir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 

KARAR NO:532

Mülkiyeti Mehmet Nuri ERASLAN’a ait 133 ada 13 nolu parselde bulunan 7 metrelik imar yolunun ve park alanının kaldırılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması

 

İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde imar yolunun yaya ve trafik yolu olduğu ve park alanlarının iptali olmadığından istenilen plan değişikliği uygun değildir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

KARAR NO:533

Mülkiyeti Mehmet SAYDAM ve müştereklerinin adına bulunan 301 ada 18 nolu parsel 153 m2 olup parsel cephesi 13.70 metre parsel derinliği 11.60 metre ölçekte olduğu ve 4 kardeş arasında ifraz yolu ile 4 eşit parçaya bölünmesi hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması

 

İmar komisyonumuzca yapılan arazi ve harita keşfinde Tip İmar Yönetmeliğinin 3194 Sayılı Kanunun 17. Maddesinde konut + ticari alanlarında bitişik nizam 6 kat için minimum cephe şartı 9 metre parsel derinlik şartı 13 metre olduğundan istenilen ifraz tip imar yönetmeliğine uygun görülmemiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.

 

KARAR NO:534

Mülkiyeti Ahmet GEÇİT adına olan 14 ada 24,25,26 parseller ve 18 ada 1 nolu parsellerde geçen 7 metrelik imar yolunun mülkiyetinde geçmekte olup mevcut yapı imar yolunda kalmaktadır. Planda yer alan 7 metrelik imar yolunun iptal edilmesi hakkında imar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde parselde geçen yedi metrelik imar yolunun yaya ve trafik yolu olduğundan iptali komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.                                       .

 

KARAR NO:535

Mülkiyeti Emrah ARARAT adına olan 76 ada 1 nolu parselde mevcut imar durumuna göre parselin içinde geçen 7 metrelik imar yolunun kaldırılması ve 10 metrelik imar yolunda kaydırılması hakkında imar komisyonumuzca meclise bilgi sunulması İmar komisyonumuzca yapılan arazi keşfinde parselde geçen yedi metrelik imar yolunun yaya ve trafik yolu olduğundan iptali komisyonumuzca uygun görülmemiş olup on metrelik imar yolunun da kaydırılması durumunda yolun güzergâhı değişeceğinden komisyonumuzca talep uygun görülmemiştir. Bu madde metni meclisin onayına sunuldu. Meclis oybirliği ile konunun reddine karar verildi.   

 

 KARAR NO:536-

Mülkiyeti Cihangir ÇAĞLAV adına olan 11 ada 5 nolu parselinde geçen imar yolunun kaldırılması hakkında mecliste görüşülmesi Bu madde metni bir sonraki ayda görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

KARAR NO:537-

Mülkiyeti Zafer ARIK adına olan 42 ada 74 nolu parsel için alınan  imar çapında belirtilen 4 metrelik arka bahçe mesafesinin mevcut olan binaya göre çekme mesafesi olmadan ruhsatlandırılması hakkında mecliste görüşülmesi Bu madde metni bir sonraki ayda görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

 KARAR NO:538-

Mülkiyeti Cemalletin SALMAN adına 291 ada 112 nolu parselin yapı ruhsatını maddi sıkıntılardan dolayı alamadığında tarafıma gereken yardımın yapılması hakkında mecliste görüşülmesi Bu madde metni bir sonraki ayda görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

KARAR NO:539-

Cemal Zeki OKCİ adına alınan  08/09/2016 tarih ve 9-437 sayılı meclis kararına Hatice ÖZCAN’ın 17.10.2016 tarih ve 6299 sayılı dilekçesinde  askı ilanına itirazının karara bağlanması hakkında mecliste karar alınması  Bu madde metni bir sonraki ayda görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

KARAR NO:540-

Cemal Zeki OKCİ adına alınan  08/09/2016 tarih ve 9-437 sayılı meclis kararına Musa ERTUĞRUL’un 17.10.2016 tarih ve 6285 sayılı dilekçesinde  askı ilanına itirazının karara bağlanması hakkında mecliste karar alınması  Bu madde metni bir sonraki ayda görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

KARAR NO:541-

Ahmedi Hani Mahallesi Şehitlik Caddesi 1311 nolu sokak sakinleri olarak arsalarımızın  küçük olmasında kaynaklı mevcut imar durumuna göre yapı yapamıyoruz. Mevcut imar durumu ayrık iki kattan bitişik nizam iki kat olarak yapılıp mağduriyetimizin giderilmesi hakkında mecliste görüşülmesi Bu madde metni bir sonraki ayda görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

KARAR NO:542-

Mülkiyeti Osman KARAMAN adına Sağdıç Köyü 147 nolu parsel üzerinde mevzi imar planının yapılması hakkında mecliste görüşülmesi Bu madde metni bir sonraki ayda görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

 

 KARAR NO:543-

Mülkiyeti Nilğün TOY adına 395 ada 10 nolu parsel üzerinde mevcut duruma göre yapmış olduğum binanın ruhsatını alabilmesi hakkında mecliste görüşüllmesi Bu madde metni bir sonraki ayda görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

KARAR NO:544-

Mehmet ERTOĞRUL 353 ada 18 nolu parselinde geçen yolun kaldırılması hakkında mecliste görüşülmesi Bu madde metni bir sonraki ayda görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

KARAR NO:545-

Necmettin DADAK adına 294 ada 127 nolu parselinde mevcut imar durumu bitişik nizam 5 kattın bitişik nizam 6 kat olarak değiştirilmesi hakkında mecliste görüşülmesi Bu madde metni bir sonraki ayda görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

KARAR NO:546-

İlçemiz Abdigör Mahallesi Koçkıran Caddesi ve Seher Sokak sakinlerinin vermiş oldukları dilekçesinde belediyemizce mağduriyetlerinin yerinde görülerek belirtilen her iki sokağın bitişik nizam ve kat artırımı yapılması hakkında mecliste görüşülmesi Bu madde metni bir sonraki ayda görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

BaŞa al