ŞUBAT AYI ASKI İLANIDIR (07 Şubat 2017)

 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince 06-19 Eylül 2016 ve 9  nolu meclis kararlarının 1 (bir) aylık askı süresince halka duyurulması hususunda;

 

 

GÜNDEM MADDELERİ   

Saygı Duruşu ve Açılış Konuşması

KARAR NO:51-Ayşenur Zarakolu Sağlık Merkezinin isminin değiştirilmesi

KARAR NO:52-Belediyemizin mücavir alan çalışması için mecliste karar alınması

KARAR NO:53-Kaçak suların önlenmesi için karar alınması

KARAR NO:54-Kazılacak hatların yenilenmesi için Şebeke değişimi  hakkında  karar alınması

KARAR NO:55-Çiftepınar Mahallesi 50 ada 4 nolu parsel üzerinde imar oranının 15.50 metreden 24.50 metreye çıkarılması hakkında görüşülmesi

KARAR NO:56-Çiftepınar Mahallesi 931 ada 8 parsel 931 ada 7 parsel ve 931 ada 6 parsel konut alanının plan değişikliği ile spor tesis alanı olarak plan tadilatların yapılması için görüşülmesi

 

KARAR NO:51

Ayşenur Zarakolu Sağlık Merkezinin isminin değiştirilmesi

 

 

Ayşenur Zarakolu Sağlık Merkezinin isminin değiştirilmesi :Doğubayazıt Belediye Başkalığına bağlı hizmet sunan Sağlık Merkezinin isminin değiştirilmesi konusunda Meclis üyelerince yapılan istişare sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesi kapsamında İlçemizin manevi şahsiyetlerinden Seyyid Abdurrahim Arvasinin isminin yaşatılması,İlçemizin manevi şahsiyetliğinden dolayı Ayşenur Zarakolu Sağlık Merkezinin isminin değiştirilerek  Seyyid Abdurrahim Arvasi olarak değiştirilmesine,alınan meclis kararımızın Ağrı Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne ve Kamu Kurum ve kuruluşlarına isim değişikliğinin bildirilmesine yapılan müzakere neticesinde madde metni meclis üyelerimizce oybirliği ile konunun kabulüne karar verildi.

 

KARAR NO:52-

Belediyemizin mücavir alan çalışması için mecliste karar alınması

          Mücavir alan sınırlarının genişletilmesindeki amaç; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve planı bulunmayan alanlardaki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır.

Doğubayazıt Devlet Hastanesi ve TOKİ konutlarının Yılanlı Köyü sınırlarında bulunması ve Doğubayazıt İlçesinin Barış Mahallesi, Vatan Mahallesi ve Sanayi Mahallesinin kısmen  Belediye Sınırlarının dışında olması nedeni ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 45. maddesi gereğince ; Belediye hizmetlerini sağlamak ve altyapı hizmetlerini sunmak, üst ölçekli plan kararlarının uygulanması ve takibini sağlamak, tarım toprağı, su kaynakları, sit alanları ve kanunlarla belirlenmiş koruma alanlarını korumak, ülke, bölge veya kent için önemli yatırımları  gerçekleştirmek veya bu türden yatırımlara hizmet vermek, amacı ile Doğubayazıt ilçesi Mücavir alan çalışması  uygun görülerek madde metni üzerinde yapılan müzakere neticesinde oybirliği ile konunun kabulüne karar verilmiştir

KARAR NO:54

Kazılacak hatların yenilenmesi için Şebeke değişimi  hakkında  karar alınması :

  DOSKİ Müdürlüğünce gündem konusunu meclis gündemine taşınması için talepte bulunulmuş meclisimizce yapılan detaylı araştırma ve sonuç bağlayıcı bilgiler elde edildiği konu bağlamında,Avrupa Birliği hibe projesi kapsamında olmayan ve yenilenmemiş şebeke hatlarının Sanayi Mahallesi, Büyük Ağrı Mahallesi, Barış Mahallesi ve Hasan Keyf Mahallerinde bulunan kısımların yenilerek kayıp ve kaçak kullanımının önüne geçilmesi planlandığı  Bahsi geçen hatların yaklaşık uzunluğu 55-60 Km. olup farklı çaplarda boru döşemesi ile gerçekleştirilebileceği ,yaklaşık maliyeti 2.500,000,00 TL bütçe ile gerçekleşebileceği düşünülmektedir.

KARAR NO:56

Çiftepınar Mahallesi 931 ada 8 parsel 931 ada 7 parsel ve 931 ada 6 parsel konut alanının plan değişikliği ile spor tesis alanı olarak plan tadilatların yapılması için görüşülmesi

 

Çiftepınar Mahallesi 931 ada 6,7 ve 8 numaralı parsellerin imar planında Konut amaçlı Ayrık Nizam 3 (üç) kat yapılaşma koşulu olup, Taks oranı 0.25,  Kaks oranı 0.75 ve imar yolundan çekme mesafesi 5 (beş) metre,  Komşu parselden çekme mesafesi 3 (üç) metre  olarak belirtilmiştir. Parsellerin bulunduğu bölgenin sosyal donatı alanların az olduğu görülmüştür. Parsellerin  imar plan değişikliği ile bölgenin ihtiyaç duyduğu sosyal donatı alanları karşılayacağı görülmüştür. Yapılacak imar planı değişikliği ile sadece Nizam Değişikliği yapılarak Konut alanından, Sosyal Tesis alanı (Spor ve Fitness salonu ) olarak plan tadilatının yapılması,  madde metni üzerinde yapılan müzakere neticesinde oybirliği ile konunun kabulüne karar verilmiştir.

 

BaŞa al