İhalenin Adı :3 YIL SÜRE İLE TOPLU TAŞIMA HATTI KİRALAMA İHALE İLANI
İhale No: :2

  

DOĞUBAYAZIT   BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-         İlçemizde mevcut durumda kullanılan 4 adet Toplu Taşıma hattı Devlet İhale Kanunun 37  maddesi hükmü gereğince Kapalı Teklif arttırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

 

2-         İhale     06/07/2017   günü saat 10:00 da Doğubayazıt Belediyesi ihale salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

3-         Tahmin edilen Toplu Taşıma hattı kiralama bedeli aylık 20 000 TL +KDV dir.

 

4-         İhaleye katılabilmek için “Yeterlilik belgesi” almak şarttır .İstekliler , yeterlilik belgesi almak için aşağıda belirtilen belge ve şartları 03/07/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar Belediyemiz Ulaşım Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

 

5-         İhaleye katılmak ve “Yeterlilik belgesi” almak isteyen isteklilerden aşağıdaki belge şartlar aranır.

 

A) Kanuni ikametgah sahibi olmak,

B) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

C) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

D) Bu şartnamede yazılı miktarda geçici teminat vermek,(Yeterlilik belgesi alanlar)

E) Tüzel kişilerde ise ,şirket kuruluş merkezlerinin Doğubayazıt’ta bulunduğu yer mahkemesinde veya sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel temsili yetkili oluklarının gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameleri vermeleri,

F) Noter veya muhtarlıktan onaylı nüfus cüzdan suretini vermek,

G) Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olmak(Ticari araç sahibi olmak)

H) Fiili olarak Toplu Taşımacılık yapıyor olmak,

I) Vergi mükellefi olduklarını belgelendirmek,

J) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak,(Savcılıktan adli sicil raporu)

 

  6- İhaleye girebilmek için “Yeterlilik belgesi” alanlar, ihale tarihinden 3 gün önce belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir .Yeterlilik belgesi alanlar, geçici teminat belgesi ile birlikte tekliflerini 2.madde de belirtilen tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edeceklerdir.

 

 7         -İhale ile ilgili şartname ve bilgiler mesai saatlerinde Belediyemiz Ulaşım müdürlüğünden alınır.

BaŞa al