Müdürlükler
Birsen ALPDOĞAN
Mali Hizmetler Müd.
Mehmet ÖNAL
Fen İşleri Müdür V.
Fırat ALKAN
Zabıta Müdürü
Mustafa ADIYAMAN
İtfaiye Müdürü
Sinan ÖZÇELİK
Su ve Kanalizasyon Müdürü
Ruken ULAŞ AKKUŞ
Park ve Bahçeler Müdürü
Orhan ÖZKAN
Mezarlıklar Müdürü
Mahmut İLHAN
Destek Hizmetleri Müdürü
Sadık SİNANOĞLU
İmar İşleri Müdürü
Halis DÖNDER
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
M.Emin ALTUN
Ulaşım Hizmetleri Müdürü
Mehmet İLDİRİN
Veteriner İşleri Müdürü
Sercan GERGERLİ ÖZBAY
Hukuk İşleri Müdürü
Emin AKBUDAK
Yazı İşleri Md.V
A.Hamit ALP
Temizlik İşleri Müd.V
İsmet TUTAR
Sağlık İşleri Müdürlüğü
BaŞa al