Müdürlükler
İsmet TUTAR
Yazı İşler Müdürü
Can BAGAV
Mali Hizmetler Müdürü
İkram DURSUN
Fen İşleri Müdürü
Ahmet CERAV
İmar ve Şehircilik Müdürü
Bülent ŞİNGÜL
Hukuk İşleri Müdürü
Selçuk TÜRKMEN
Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon Müdürü
Ömer EREN
İtfaiye Müdürü
Hasan ÖZER
Destek Hizmetleri Müdürü
Rıfat UĞURLU
Zabıta Müdürü
Mustafa ŞAHİN
Ulaştırma Hizmetleri Müdürü
Ömer EREN
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
İkram DURSUN
Temizlik İşler Müdürü
Mehmet İLDİRİN
Veteriner İşler Müdürü
Sozda AKKUŞ
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Ömer EREN
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
BaŞa al