Müdürlükler
İsmet TUTAR
Yazı İşler Müdürü
Birsen ALPDOĞAN
Mali Hizmetler Müdürü
Ahmet CERAV
Fen İşleri Müdürü
Sadık SİNANOĞLU
İmar ve Şehircilik Müdürü
Sercan GERGERLİ ÖZBAY
Hukuk İşleri Müdürü
Ömer EREN
Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon Müdürü
Hüseyin EREN
İtfaiye Müdürü
Nuran İLÇİ
Destek Hizmetleri Müdürü
Yaşar YARDIMCI
Zabıta Müdürü
Ruken ULAŞ AKKUŞ
Park ve Bahçeler Müdürü
Orhan ÖZKAN
Mezarlıklar Müdürü
Mustafa ŞAHİN
Ulaştırma Hizmetleri Müdürü
Halis DÖNDER
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Mustafa ANDİÇ
Temizlik İşler Müdürü
Mehmet İLDİRİN
Veteriner İşler Müdürü
BaŞa al