Eş başkanlardan çalışmalara ilişkin açıklama
27/09/2016 13:34 - 289 Gösterim  
Yazdır
PDF
RSS

 İlçemizde devam eden alt yapı çalışmalarına ilişkin kurumumuzca bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Öncelikle eleştirilere hak verdiğimizi belirtmek isteriz. Çalışmanın bu mevsime denk gelmesi ve geç ilerlemesi teknik nedenlerden kaynaklıdır. Zira atık su (kanalizasyon) şebekeleri eğimin ayarlanabilmesi için deşarj noktasından döşenmeye başlanır. Bu sebeple atık su şebekesi döşeme işi çalışmalarına Hasankeyf Mahallesi’nde 2016 yılı nisan ayı içerisinde başlanmıştır.

Atık su projesi, 3.883.000-(Üç Milyon Sekiz Yüz Seksen Üç Bin)-Euroluk dev bir bütçe ile yapılmaktadır. Bütçenin % 85'i Avrupa Birliği, % 8.75’i belediyemiz ve kalan % 6.75’i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Mevcut olan atık su şebekesi kentin hızla büyümesinden ve nüfus oranın artmasından kaynaklı ihtiyaca cevap olamayınca şebekenin yenilenmesi zarureti hâsıl olmuştur.

Projeye ilişkin ihale, mevzuat gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Gerek Avrupa Birliği gerekse de Doğubayazıt Belediyesi tarafından yapılacak ödemeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na aktarılmakta ve yüklenici (müteahhit) şirkete yapılacak ödemeler bakanlık tarafından gerçekleştirilmektedir. Projenin mali işlerine ilişkin ödemelerde Doğubayazıt Belediyesi’nin yetkisi yoktur. Projenin tüm harcamaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılmaktadır. Bakanlık tarafından tamamlanan işe göre ilgili yükleniciye ödeme yapılmaktadır. Hibe destekleri Doğubayazıt Belediyesi’nin hesaplarına aktarılmadığı gibi ödemeler de Doğubayazıt Belediyesi tarafından yapılmamaktadır.

Proje konusu işe ilişkin ihale yüklenicisi olan şirketin yanı sıra bu şirketin belirlenen şartlara göre çalışıp çalışmadığı ile imalatları yine belirlenen şartlara göre yapıp yapmadığını denetlemek üzere de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca bir ihale daha yapılmış olup, bu iş de ayrı bir şirket tarafından yüklenilmiştir.

Yapılacak işe ilişkin belirlemeler (iş temposu ve hızı, çalışılacak yer) bakanlık ve ilgili şirket yetkililerinin denetimindedir.

Sadece su ve kanalizasyon projeleri dolayısıyla Doğubayazıt Belediyesi’nin yükümlenmiş olduğu ödeme tutarı 15.000.000-(On Beş trilyon)-TL civarındadır. Bu tutara ilişkin ödemeler her ay Doğubayazıt Belediyesi’nin İller Bankası tarafından gönderilen payından kesilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmelerde çalışmanın öncelikle Ağrı Caddesi ve Şehitlik Caddesi’nde başlaması istenmiştir. Ancak bunun teknik olarak mümkün olmadığı, akışın ve eğimin sağlanabilmesi için önce mahallelerden başlanacağını akabinde ana kolektör (hat) bağlantılarının yapılacağı belirtilmiştir.

Şimdiye kadar Hürriyet Mahallesi, Hasankeyf Mahallesi ve Barış Mahallesi’ne toplamda 50-(Elli) kilometre atık su şebeke döşeme işi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca eski atık su şebekesinin yağmur suyu tahliye şebekesi olarak kullanılabilmesi için gerçekleştirilen çalışma da bu kapsamdadır. Yine mahallelerde ana kolektöre parsel bağlantıları yapılmaktadır.

Kentin (su, elektrik, internet, eski ve yeni su hattı gibi) bütün alt yapı şebekeleri Ağrı Caddesi’nden geçmektedir. Gerek bu hatların zarar görmemesi ve mağduriyet yaşanmaması gerekse de kimi yerlerde beş altı metre derinlikte olan kazılar dolayısıyla istenmeyen bir durumun yaşanmaması amacıyla çalışmalar titizlikle yapılmaktadır.

Kazı çalışmalarının akabinde zeminin oturması ve asfalt alt yapı çalışmalarının tamamlanması akabinde asfaltlama çalışması gerçekleştirilmektedir. Çalışmalar tamamlanınca Ağrı ili sınırları dâhilinde alt yapı sorunu neredeyse tamamen çözülmüş olan tek yer Doğubayazıt olacaktır. Çalışmaların bir an önce bitmesi için bütün olanaklar zorlanmaktadır.

Ağrı Caddesi’ndeki çalışmaların bu zamana denk gelmesi tamamıyla teknik koşullardan kaynaklanmıştır. Aksi halde alt yapı ve asfaltlama çalışmalarının ilk olarak Ağrı Caddesi’nde gerçekleştirilmesi hedeflenmişti.

En kısa sürede Ağrı Caddesi’ndeki asfaltlama dâhil tüm çalışmaların bitirilmesi temel hedefimizdir. Çalışmaların tamamlanmasına kadar geçecek sürede yaşanan ve yaşanacak olan rahatsızlıklar dolayısıyla Doğubayazıt halkının hoşgörüsünü dileriz.

Doğubayazıt Belediye Eş Başkanları
Av.M.Rohat ÖZBAY - Delâl TEKDEMİR

kadir
trafik ışıklarında bekleyen suriyeli dilenciler insanları çok rahatsız ediyor bir önlem alınsın lütfen saygılar.
24
Kas
(0) (0)
serkan
başkanım bazı caddelerde seyyar satıcılar çok rahatsızlık veriyor özellikle bayanlar bu konuda çok rahatsız oluyor bu satıcılar için bir alan oluşturulup bu sorunun ortadan kaldırılmasını istiyorum
24
Kas
(0) (0)
serkan
sayın başkanım belediyeye ait park yok bayazıtta park istiyoruz.
24
Kas
(0) (0)
Ahmet
Sayın belediye başkanımiza... lütfen araçlarını kafalarına göre park eden vatandaşlara çözüm bulunsun rica ediyorum gerekirse ücretlendirme yapılsın birçok yerde bu sistem var hem belediye bütçesi için hem düzen için iyi olacağını düşünüyrm
19
Eki
(0) (0)
Ahmet
Sayın belediye başkanımiza... lütfen araçlarını kafalarına göre park eden vatandaşlara çözüm bulunsun rica ediyorum gerekirse ücretlendirme yapılsın birçok yerde bu sistem var hem belediye bütçesi için hem düzen için iyi olacağını düşünüyrm
19
Eki
(0) (0)
BaŞa al